Een hoger gevoel van coherentie is gerelateerd aan een betere mentale en fysieke gezondheid in spoedeisende medische hulpverlening: Resultaten van onderzoeken naar de Revised Sense of Cohorence Scale (SOC-R) bij hulpverleners

Auteurs: Alexander Behnke, Daniela Conrad, Iris-Tatjana Kolassa & Roberto Rojas

Originele titel: Higher Sense of Coherence is Associated with Better Mental and Physical Health in Emergency Medical Services: Results from Investigations on the Revised Sense of Coherence Scale (SOC-R) in Rescue Workers

Achtergrond: Aangezien hulpverleners regelmatig geconfronteerd worden met potentieel traumatische gebeurtenissen tijdens hun werk, hebben ze een verhoogd risico om traumagerelateerde mentale en fysieke gezondheidsproblemen te ontwikkelen, waaronder posttraumatische, depressieve en somatische symptomen. Voor deze hoog-risicogroep kan het bijzonder van belang zijn om hun beroepslast als beheersbaar, zinvol en coherent te ervaren. Deze denkwijze, die ‘gevoel van coherentie’ wordt genoemd, kan een potentiële veerkrachtfactor zijn tegen de ontwikkeling van mentale en fysieke gezondheidsproblemen.
Methode: In een cross-sectioneel cohort van 102 hulpverleners (Mdn(QD)-leeftijd = 26.0 (8.5), leeftijdsgroep: 18-61), waaronder 36 vrouwen, onderzochten we of hogere waarden op de Revised Sense of Coherence Scale (SOC-R) lagere posttraumatische, depressieve en somatische symptomen voorspelden. Daarnaast hebben we de factorstructuur van de SOC-R geëvalueerd met behulp van confirmatieve factoranalyses.
Resultaten: Lineaire regressies lieten zien dat hogere SOC-R, maar vooral beheersbaarheid-scores gerelateerd waren aan minder posttraumatische (β = -.31, p = .009), depressieve (β = -.44, p < .001) en somatische symptomen (β = -.36, p = .002). Verder vonden we dat alle symptoomscores significant toenamen bij beroeps- en privé traumablootstelling. De factorstructuur van de SOC-R werd gerepliceerd, bestaande uit de drie subschalen beheersbaarheid, reflectie en balans. De convergente factorvaliditeit van de SOC-R was echter vrij laag in de huidige steekproef.
Conclusie: Bij elkaar genomen werden een hoog gevoel van coherentie, en in het bijzonder een hoge overtuiging van beheersbaarheid, waargenomen als veerkrachtfactoren voor hoog-risicogroepen die vaak worden blootgesteld aan potentieel traumatische gebeurtenissen. Toekomstige studies zouden kunnen onderzoeken of het versterken van het gevoel van coherentie één van de bouwstenen zou kunnen zijn van een effectief preventieprogramma voor het behoud van de gezondheid op lange termijn in risicogroepen.

Kernwoorden: revised sense of coherence scale (SOC-R); veerkracht; PTSS; depressie; somatische symptomen; spoedeisende medische hulp; beroepsstress en gezondheid; paramedici; ambulancepersoneel; hulpverleners

Citatie: Alexander Behnke, Daniela Conrad, Iris-Tatjana Kolassa & Roberto Rojas (2019) Higher sense of coherence is associated with better mental and physical health in emergency medical services: results from investigations on the revised sense of coherence scale (SOC-R) in rescue workers, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1606628

Vertaling door Marthe R. Egberts

Geaccepteerd voor publicatie op 2 april 2019, online gepubliceerd op 20 mei 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved