Duurzaam Beter. Een onderzoek naar de sociale ecologie van de post actieve veteraan en het thuisfront

Duurzaam beter is een mixed method onderzoek wat zich richt op het in kaart brengen  van de leefwereld van de post actieve veteraan met uitzendgerelateerde klachten en diens thuisfront. Hiermee willen we de relatie onderzoeken tussen de sociale ecologie van de veteraan en zijn of haar gezondheid, welzijn en betekenissen van handelingen in de context van uitzendgerelateerde psychopathologie.

Deze kennis wordt ingezet voor het identificeren en ontwikkelen van alternatieve behandelstrategieën,  en beter te kunnen inspelen op behoeften van de veteraan en het thuisfront.

Het onderzoek bestaat uit:

– Etnografisch onderzoek

– Dossierstudie

– Cross sectioneel onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit Stichting Centrum ’45, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, en het Leids Universitair Medisch Centrum. In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam-ESPHM, Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Defensie (M-GGZ), en het Veteranen Instituut

Hoofdonderzoekers

Goeree, MSc, Stichting Centrum ’45, LUMC
Dr. J. Haagen, Arq Psychotrauma Expert Groep
Dr. L. Hakkaart-van Roijen, ESHPM, Erasmus Universiteit
Prof. Dr. Kol. arts E. Vermetten, MGGZ Defensie, Afd. psychiatrie LUMC & Arq.

Looptijd

April 2018- maart 2022

Contact

Contact via duurzaambeter@centrum45.nl. telefonisch te bereiken via 31 6 30 22 93 77

© 2022 NTVP - All Rights Reserved