DSM-5 posttraumatische stress symptoom dimensies en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven onder Chinese overlevers van een aardbeving

Auteurs: Gen Li, Li Wang, Chengqi Cao, Ruojiao Fang, Ping Liu, Shu Luo, Jianxin Zhang, Brain J. Hall & Jon D. Elhai

Originele titel: DSM-5 Posttraumatic stress symptom dimensions and health-related quality of life among Chinese earthquake survivors

Achtergrond: Het is uitvoerig beschreven dat posttraumatische stresssymptomen beperkingen veroorzaken in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (GRKvL). Tot op heden hebben we weinig gegevens over hoe de DSM-5 PTSS symptoom dimensies gerelateerd zijn aan verschillende aspecten van GRKvL. Het verduidelijken van deze vraag zou informatief zijn voor het klinisch verbeteren van de kwaliteit van leven van PTSS patiënten.
Doelstellingen: Deze studie had als doel om de effecten van dimensies van een goed ondersteund zevenfactorenmodel van DSM-5 PTSS symptomen op fysieke en psychosociale GKvL te onderzoeken.
Methoden: Duizenddrieënzestig volwassen overlevenden van de aardbeving in Wenchuan in 2008 namen negen jaar na de ramp deel aan deze studie. PTSS-symptomen werden gemeten met de PTSS checklist voor DSM-5 (PCL-5) en GRKvL werd gemeten met de Medical Outcomes Survey Short Form-36 (SF-36). De associaties tussen PTSS-symptoomdimensies en GRKvL werden onderzocht met behulp van structural equation modellen.
Resultaten: Dysforische opwindingsverschijnselen bleken significant gerelateerd te zijn aan fysieke GRKvL, terwijl andere symptoomdimensies niet geassocieerd waren met GRKvL.
Conclusies: Onze bevindingen dragen bij aan kennis over de relaties tussen DSM-5 PTSS en GRKvL, en hebben implicaties voor de verdere klinische praktijk en onderzoek bij personen die aan trauma zijn blootgesteld.

Kernwoorden: PTSS symptoom dimensies; gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven; aardbeving

APA citatie: Li, G., Wang, L., Cao, C., Fang, R., Liu, P., Luo, S., . . . Elhai, J. D. (2018). DSM-5 posttraumatic stress symptom dimensions and health-related quality of life among chinese earthquake survivors. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1468710. doi:10.1080/20008198.2018.1468710

Vertaling: Kimberly Stam

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 1 april 2018 en online gepubliceerd op 3 mei 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved