Drie open vacatures bestuursleden NtVP

De NtVP is per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester. Aan het einde van 2018 eindigt de bestuurstermijn van Mariel Meewisse (voorzitter NtVP) en Marten La Haye (secretaris en penningmeester NtVP). Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

Het bestuur van de NtVP bestaat uit 11 leden. Het bestuur bespreekt in ca. 6 vergaderingen per jaar de gang van zaken binnen de vereniging. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onderdeel van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur overlegt om de week met elkaar via Skype. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een eigen portefeuille, bijvoorbeeld externe relaties, certificering, SIGs of kennisdeling. De NtVP betaalt geen vacatiegeld maar gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd en jaarlijks kunnen bestuursleden kosteloos naar het NtVP congres.

 • Vacature Voorzitter

  Taken

  • Bestuursleden op een motiverende wijze aansturen
  • Voorzitten van de bestuursvergaderingen
  • Onderhouden van de externe relaties
  • Contact onderhouden met de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)

  Gevraagde competenties

  • Verworvenheden en expertise op het gebied van psychotrauma
  • Is een boegbeeld en weet de visie van de NtVP uit te dragen
  • Politiek-bestuurlijk sensitief
  • Is verbindend, bemiddelend en communicatief vaardig
  • Beschikt over voldoende tijd voor werkzaamheden voor de NtVP (gemiddeld 4 uur per werk)
 • Vacature Secretaris

  Taken

  • Ondersteunen en adviseren van het bestuur bij de (bestuurlijke) taken (organisatorisch, inhoudelijk, financieel en juridisch)
  • Bestuursleden op een motiverende wijze aansturen
  • Bewaakt en bevordert de processen in de organisatie en bij het bestuur
  • Voorbereiden van de stukken voor bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV
  • Samen met de voorzitter onderhouden van externe relaties

  Gevraagde competenties

  • Politiek-bestuurlijk sensitief
  • Beschikt over analytisch vermogen en kan dit vertalen in en naar de vereniging.
  • Bij voorkeur enkele jaren bestuurlijke ervaring
  • Affiniteit met Psychotrauma
  • Beschikt over voldoende tijd om bezig te zijn met werkzaamheden voor de NtVP (gemiddeld 4 uur per werk)
 • Vacature Penningmeester

  Taken

  • Primair oog houden op het financiële reilen en zeilen van de NtVP
  • Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag, balans en begroting
  • Facturering bewaken
  • Ledenadministratie bewaken
  • Betalingsverkeer regelen

  Gevraagde competenties

  • Financieel strategisch denker
  • Ervaring met financieel management / budgettering
  • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring
  • Affiniteit met psychotrauma is een pre
  • ICT skills is een pré

Reageren

Meer informatie over de vacatures is te verkrijgen bij Mariel Meewisse (voorzitter NtVP) via m.l.meewisse@abate.nl en Marten La Haye (secretaris en penningmeester NtVP) via martenlahaye@gmail.com.

CategoryNB-Mei18, Nieuwsbrief
© 2022 NTVP - All Rights Reserved