Draft herziening NICE guidelines open voor commentaar

Het National Institute for Care and Health Excellence (NICE) heeft in 2005 de NICE handleiding voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) uitgebracht. Deze richtlijn heeft betrekking op het herkennen, beoordelen en behandelen van PTSS bij kinderen, jongeren en volwassenen. Het is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verminderen van symptomen van PTSS, zoals angst, slaapproblemen en concentratieproblemen. De aanbevelingen in de handleiding zijn verder gericht op meer bewustwording van PTSS en het verbeteren van de zorg.

De NICE handleiding uit 2005 is herzien aan de hand van de meest recente kennis over de preventie, behandeling en verzorging van mensen met PTSS. U wordt uitgenodigd om commentaar te leveren op de nieuwe en bijgewerkte aanbevelingen in de draft-guideline. De termijn waarop u commentaar kunt geven loopt van 11 juni t/m 23 juli 2018. De verwachting is dat de herziene NICE richtlijn op 5 december 2018 gepubliceerd wordt.

Voor meer informatie over de procedure van commentaar kan de website van het National Institute for Care and Health Excellence.

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved