Dissociatieve symptomen mediëren de relatie tussen PTSS symptomen en beperkingen in het functioneren in een steekproef van militairen, veteranen en hulpverleners met PTSS

Auteurs: Jenna E. Boyd, Alina Protopopescu, Charlene O’Connor, Richard W. J. Neufeld, Rakesh Jetly, Heather K. Hood, Ruth A. Lanius & Margaret C. McKinnon

Originele titel: Dissociative symptoms mediate the relation between PTSD symptoms and functional impairment in a sample of military members, veterans, and first responders with PTSD

Achtergrond: Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is geassocieerd met significante beperkingen op belangrijke gebieden van het functioneren, waaronder interpersoonlijke relaties en het functioneren tijdens werk en onderwijs. Eerder bewijs suggereert dat het dissociatieve subtype van PTSS (PTSS+DS), dat is gekenmerkt door symptomen van depersonalisatie en derealisatie, geassocieerd is met een toename van beperkingen in het functioneren en ziekteactiviteit, waaronder onder militairen en veteranen gediagnosticeerd met PTSS. Ook is aangetoond dat hulpverleners (bijvoorbeeld politie-, brandweer- en ambulancepersoneel) dissociatieve symptomen ervaren. Ondanks deze bevindingen is weinig werk verricht naar het onderzoeken van in hoeverre dissociatieve symptomen gerelateerd zijn aan verhoogde beperkingen in het functioneren in deze populaties.
Doel: Wij onderzochten de relatie tussen beperkingen in het functioneren en variabelen op symptoomniveaus, waaronder dissociatieve symptomen van depersonalisatie, derealisatie, emotionele beperking, terugtrekking, geheugen dissociatie en identiteit dissociatie bij militairen, veteranen en hulpverleners met een mogelijke PTSS. Daarnaast onderzochten wij de hypothese dat dissociatieve symptomen de relatie tussen PTSS symptomatologie en beperkingen in het functioneren mediëren.
Methode: Eénentachtig medische dossiers van patiënten woonachtig in een instelling voor PTSS-behandeling werden bekeken door middel van retrospectieve beoordeling. Tweeënzestig werden geïncludeerd in de huidige analyses. Vergelijking van gemiddelden op symptoommaten tussen hulpverleners en militairen/veteranen zijn uitgevoerd, gevolgd door correlatie- en mediatieanalyses.
Resultaten: Vergeleken met hulpverleners vertoonden militairen en veteranen hogere niveaus van derealisatie, beperkingen in het functioneren, alexithymie, angst en depressie. In de gehele sample kwamen dissociatieve symptomen naar voren als sterkste correlaat van beperkingen in het functioneren en, binnen de dissociatieve symptoomclusters, vertoonden derealisatie-symptomen de sterkste relatie met disfunctioneren. Mediatieanalyses toonden aan dat het totaal aan dissociatieve symptomen en derealisatie-symptomen significant de relatie tussen PTSS symptomen en beperkingen in functioneren medieerde.
Conclusies: Deze bevindingen benadrukken het belang van het meten en behandelen van dissociatieve symptomen, in overeenstemming met het dissociatieve subtype van PTS, bij militairen, veteranen en hulpverleners met PTSS. Voor succesvol herstel in termen van functioneren en symptomen is behandeling van dissociatieve symptomen, en in het bijzonder derealisatie, mogelijk noodzakelijk.

Kernwoorden: beperkingen in functioneren; dissociatieve subtype; derealisatie; PTSS; militairen; veteranen; hulpverleners

APA citatie: Boyd, J. E., Protopopescu, A., O’Connor, C., Neufeld, R. W. J., Jetly, R., Hood, H. K., . . . McKinnon, M. C. (2018). Dissociative symptoms mediate the relation between PTSD symptoms and functional impairment in a sample of military members, veterans, and first responders with PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1463794. doi:10.1080/20008198.2018.1463794

Vertaling: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 20 maart 2018 en online gepubliceerd op 17 mei 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved