Dissociatieve symptomen geen obstakel voor effectieve traumagerichte behandeling

Originele title: Presence of the dissociative subtype of PTSD does not moderate the outcome of intensive trauma-focused treatment for PTSD

Auteurs: Harmen A. Zoet, Anouk Wagenmans, Agnes van Minnen & Ad de Jongh

Achtergrond: Er is een wijd verspreide aanname in het psychotrauma vakgebied dat de aanwezigheid van dissociatieve symptomen geassocieerd wordt met een verminderde behandeluitkomst. Bestaand onderzoek naar het effect van dissociatie in behandeluitkomst beperkt zich echter tot specifieke patienten en subdoelgroepen.

Doel: Het testen van de hypothese dat de aanwezigheid van het dissociatieve subtype van PTSS (DS) een negatief effect heeft op de uitkomst van een intensief traumagericht behandelprogramma.

Methode: PTSS symptomen scores (Clinician Administered PTSD Scale [CAPS] and PTSD Symptom Scale Self-Report [PSS-SR]) werden geanalyseerd door gebruik te maken van de gegevens van 168 patienten die toestemming gaven voor deelname (70.6% vrouw) en die waren blootgesteld aan een breed aantal meervoudige traumas, inclusief seksueel misbruik in de kindertijd. Van deze patienten waren 98.2% gediagnoseerd met ernstige PTSS (CAPS > 65). De meesten van deze patienten leden aan meerdere comorbiditeiten en 38 patienten (22.6%) voldeden aan de criteria voor DS. De patienten namen deel aan een intensieve traumagericht behandelingsprogramma voor PTSS. De verschillen van voor-en na de behandeling werden vegeleken tussen patienten met en zonder DS.

Resultaten: Voor beide voor patienten met en zonder DS werden ruime effectgroottes bereikt voor PTSS symptoomvermindering op de CAPS en de PSS-SR. Hoewel patienten met DS een significant grotere PTSS ernst aan het begin en gedurende behandeling lieten zien, was in beide groepen een gelijke vermindering in PTSS symptomen waarneembaar. Onder de patienten die aan de criteria van DS voldeden, kwamen 24 patienten (68.4%) na behandeling niet meer in aanmerking voor deze classificatie.

Conclusie: De resultaten geven geen ondersteuning voor het denkbeeld dat de aanwezigheid van dissociatieve symptomen (DS) een negatieve invloed hebben op traumagerichte behandeluitkomsten. Patienten met PTSS en DS zouden geen effectieve traumagerichte behandelingen ontzegd moeten worden.

APA citatie: Zoet, H. A., Wagenmans, A., van Minnen, A., & de Jongh, A. (2018). Presence of the dissociative subtype of PTSD does not moderate the outcome of intensive trauma-focused treatment for PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1468707. doi:10.1080/20008198.2018.1468707

Dit artikel is op 18 mei gepubliceerd in the European Journal of Psychotraumatology.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved