Dissociatie en persoonlijkheid voorafgaand aan uitzending als risico factoren voor posttraumatische stress stoornis (PTSS) na uitzending in Deense soldaten op uitzending naar Afghanistan

Auteurs: Beatriz Ponce de León, Søren Andersen, Karen-Inge Karstoft & Ask Elklit

Originele titel: Pre-deployment Dissociation and Personality as Risk Factors for Post-deployment Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Danish Soldiers Deployed to Afghanistan

Doel: In deze studie bestudeerden wij of dissociatie voorafgaand aan uitzending samenhing met eerder geïdentificeerde PTSS-symptoom trajecten van voor tot 2.5 jaar na militaire uitzending. Bovendien, bestudeerden wij of de neiging tot dissociëren, persoonlijkheidsfactoren, geconceptualiseerd door het Big Five model en eerder trauma onafhankelijke risico factoren voor PTSS-symptomen na uitzending representeren.
Methode: De huidige prospectieve studie omvatte het gehele team van 743 soldaten van de “the Danish Contingent of the International Security Assistance Force 7” die was uitgezonden naar Afghanistan in 2009. Data bestonden uit zelf-rapportage instrumenten en werden op 6 momenten verzameld: voorafgaand aan uitzending, tijdens uitzending, 1-3 weken na terugkomst, 2 maanden na terugkomst, 7 maanden na terugkomst en 2.5 jaar na terugkomst.
Resultaten: De bevindingen indiceren significante associaties tussen dissociatie voorafgaand aan uitzending en 6 PTSS trajecten (p < 0.001, η2 = 0.120) en gebaseerd op gemiddelde verschillen in dissociatie voor de 6 trajecten ontstonden twee hoofdgroepen: Een groep met hoge dissociatie scores voorafgaand aan uitzending, die matige PTSS symptoom-niveaus had voorafgaand aan uitzending en fluctueerden over tijd. Een tweede groep had lage dissociatie scores voorafgaand aan uitzending, had lage initiële PTSS symptoom-niveaus die uiteenliepen over tijd. Daarnaast bevestigde onze studie eerdere bevindingen over een positieve associatie tussen neuroticisme en dissociatie (r = 0.31, p < 0.001). Dit zou kunnen suggereren dat negatieve emotionaliteit een kwetsbaarheid zou kunnen zijn dat dissociatieve ervaringen versterkt, alhoewel een causale link niet geconcludeerd kan worden op basis van de bevindingen. Tot slot, dissociatie voorafgaand aan uitzending, neuroticisme voorafgaand aan uitzending en eerdere traumatische gebeurtenissen waren, als onafhankelijke factoren, voorspellers van PTSD na uitzending (p < 0.001, R2 = 0.158). Conclusies: De studie benadrukt de hoeveelheid aan factoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van PTSS en groepsverschillen in dissociatieve symptomen ondersteunen de heterogeniteit van PTSS. Daarbij wijst deze studie op specifieke persoonlijkheidsaspecten waar op gericht kan worden in de klinische setting evenals in assessments in het leger voorafgaand aan uitzending.

Trefwoorden: dissociatie, strijd, PTSS-trajecten, persoonlijkheid, big five model, neuroticisme

APA formaat citatie: Ponce, d. L., Andersen, S., Karstoft, K., & Elklit, A. (2018). Pre-deployment dissociation and personality as risk factors for post-deployment post-traumatic stress disorder in danish soldiers deployed to afghanistan.European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1443672. doi:10.1080/20008198.2018.1443672

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 6 februari 2018 en online gepubliceerd op 9 maart 2018.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved