Dispositionele mindfulness medieert de relaties van ouderlijke hechting naar posttraumatische stress stoornis en academische burn-out bij adolescenten na de Yancheng Tornado

Auteurs: Yuanyuan An, Guangzhe Yuan, Zhen Liu, Yuyang Zhou en Wei Xu

Originele titel: Dispositional Mindfulness Mediates the Relationships of Parental Attachment to Posttraumatic Stress Disorder and Academic Burnout in Adolescents following the Yancheng Tornado

Achtergrond: Eerder onderzoek laat zien dat ouderlijke hechting samenhangt met minder ernstige posttraumatische stress stoornis (PTSS) en minder academische burn-out bij individuen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.
Doel: De huidige studie onderzocht de manieren waarop ouderlijke hechting gerelateerd is aan PTSS symptomen en academische burn-out bij Chinese getraumatiseerde adolescenten door de rol van dispositionele mindfulness te onderzoeken.
Methode: In totaal hebben 443 Chinese adolescenten, die 1 jaar voorafgaand aan de studie een hevige tornado hebben meegemaakt, vragenlijsten ingevuld over ouderlijke hechting, dispositionele mindfulness, PTSS en academische burn-out.
Resultaten: De resultaten lieten zien dat ons model een adequate fit heeft [c2/df = 2.968, CFI = 0.971, TLI = 0.955, RMSEA (90% BI) = 0.067 (0.052 – 0.082)] en  dat dispositionele mindfulness gedeeltelijk de relatie medieert tussen ouderlijke hechting, ernst van PTSS en academische burn-out.
Conclusies: De bevindingen suggereerden dat dispositionele mindfulness en ouderlijke hechting mogelijk twee belangrijke hulpbronnen zijn voor het omgaan met traumatisering en academische burn-out.

Kernwoorden: ouderlijke hechting; dispositionele mindfulness; PTSS; academische burn-out

APA citatie: An, Y., Yuan, G., Liu, Z., Zhou, Y., & Xu, W. (2018). Dispositional mindfulness mediates the relationships of parental attachment to posttraumatic stress disorder and academic burnout in adolescents following the yancheng tornado. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1472989. doi:10.1080/20008198.2018.1472989

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 11 april 2018 en online gepubliceerd op 17 mei 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved