Decision Tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS

Deze Decision Tool is ontwikkeld om op een eenvoudige en evidence based wijze tijdens de intake in de specialistische ggz onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz.

Ook bij een intake in de hoogspecialistische ggz/topklinische ggz kan dit instrument gebruikt worden om te checken of het een juiste verwijzing betreft. Het instrument is vooral een hulpmiddel bij de indicatiestelling voor hoogspecialistische/topklinische
zorg. Uiteraard is het altijd mogelijk om beredeneerd af te wijken van de uitkomst van de lijst, rekening houdend met het klinisch oordeel en de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Het invullen van de decision tool zal maximaal 5 minuten duren.

Decision Tool Angst, Dwang en PTSS.

De decisiontool is ook te vinden via de website van Stichting Topklinische GGz.

CategoryMeetinstrumenten
© 2023 NTVP - All Rights Reserved