De vijand in de spiegel

Auteurs: Eva Schäflein, Heribert Sattel, Ulrike Schmidt, en Martin Sack

Originele titel: The enemy in the mirror: Self-perception-induced stress results in dissociation of psychological and physiological responses in patients with dissociative disorder

Achtergrond: Patiënten die lijden aan dissociatieve stoornissen (DS) worden gekenmerkt door vermijding van aversieve stimuli. Klinische ervaring heeft aangetoond dat DS patiënten met name de confrontatie vermijden met hun eigen gezicht in de spiegel (CGS).
Doel: Het onderzoeken van potentiele CGS-gerelateerde zelf-gerapporteerde en psychofysiologische stressreacties bij DS patiënten, die  mogelijk informatie opleveren  over de nog steeds onbekende pathofysiologie van disfunctionele zelf-perceptie in DS.
Methode: Achttien DS patiënten en 18 gezonde controles (GCs) ondergingen CGS. Zij werden gemeten op CGS-geïnduceerde subjectieve zelf-gerapporteerde stress, acute dissociatieve symptomen en sympathische en parasympatische drive met behulp  van cardiografie.
Resultaten: DS patiënten ervoeren meer subjectieve stress en acute dissociatie dan GCs tijdens CGS. Hun psychologische stressreactie activeerde niet het sympatische en parasympatische zenuwstelsel.
Conclusies:  Bij DS patiënten gaat CGS gepaard met hevige zelf-gerapporteerde stress en is geassocieerd met een afgestompte autonome reactiviteit. Therapeutische benaderingen die zelf-perceptie en zelf-compassie bevorderen, met name door gebruik van CGS, kunnen mogelijk dienen als doelgerichte diagnostische en therapeutische tools bij DS.

Kernwoorden: autonome zenuwstelsel; vermijding; dissociatieve stoornis; gezicht in de spiegel; impedantie cardiografie; spiegelconfrontatie; parasympatisch; posttraumatische stressstoornis; zelf-perceptie; sympatisch

APA citatie: Schäflein, E., Sattel, H., Schmidt, U., & Sack, M. (2018). The enemy in the mirror: Self-perception-induced stress results in dissociation of psychological and physiological responses in patients with dissociative disorder.European Journal of Psychotraumatology, 9, 1472991. doi:10.1080/20008198.2018.1472991

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 17 april 2018 en online gepubliceerd op 18 juni 2018.

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved