De Trauma and Life Events (TALE) checklist: De ontwikkeling van een instrument voor verbetering van screeningroutines bij mensen met psychose

Auteurs: Sarah Carr, Amy Hardy & Miriam Fornells-Ambrojo

Originele titel: The Trauma and Life Events (TALE) checklist: Development of a tool for improving routine screening in people with psychosis

Achtergrond: De praktijkrichtlijnen geven aan dat traumatische gebeurtenissen gemeten zouden moeten worden bij psychose om ondersteuning te bieden bij de identificatie van, en indien geïndiceerd, behandeling van posttraumatische stressreacties. Echter, routine meting bij eerstelijns dienstverlening is uitzonderlijk en beschikbare instrumenten zijn niet toegespitsts op psychose. Obstakels bij het meten zijn lange instrumenten, een focus op enkelvoudige, fysiek bedreigende gebeurtenissen en de exclusie van psychose-gerelateerde trauma’s.
Doel: Het ontwikkelen en valideren van een kort trauma-screeningsinstrument voor het identificeren van klinisch relevant trauma’s bij mensen met psychose.
Methode: De Trauma And Life Events (TALE) werd ontwikkeld in samenspraak met mensen die zelf ervaring hebben met trauma en psychose en met gespecialiseerde clinici en onderzoekers. De psychometrische eigenschappen (test-hertest betrouwbaarheid, content validiteit en construct validiteit) van de TALE werden geëvalueerd in een steekproef van 39 mensen met een diagnose psychose.
Resultaten: De TALE toonde in het algemeen matige acceptabele psychometrische kwaliteiten, met uitstekende betrouwbaarheid en convergente validiteit voor seksueel misbruik. Hoge percentages van psychose-gerelateerd trauma en nadelige gebeurtenissen in de kindertijd werden gerapporteerd, in het bijzonder pesten en emotionele verwaarlozing. Een dosis-response relatie tussen cumulatief trauma, posttraumatische stress en psychose werd gevonden.
Conclusies: De TALE is het eerste screeningsinstrument dat specifiek is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte om trauma te meten in eerstelijns dienstverlening bij psychose. De psychometrische beperkingen benadrukken de uitdaging van het ontwikkelen van een instrument dat kort genoeg is om van nut te zijn in een klinische setting, maar tegelijkertijd uitgebreid genoeg is om alle relevante nadelig gebeurtenissen te identificeren. Validatie van de TALE over het spectrum van psychose is nu noodzakelijk.

Kernwoorden: trauma; psychose; schizofrenie; posttraumatische stress; PTSS; meten; instrument; screening; TALE; Trauma and Life Events checklist

APA citatie: Carr, S., Hardy, A., & Fornells-Ambrojo, M. (2018). The trauma and life events (TALE) checklist: Development of a tool for improving routine screening in people with psychosis. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1512265. doi:10.1080/20008198.2018.1512265

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 26 juli 2018, online gepubliceerd op 11 september 2018.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved