Het bestuderen van hulphonden voor veteranen met posttraumatische stressstoornis – een overzicht van de literatuur

Auteurs: Emmy A. E. van Houtert, Nienke Endenburg, Joris J. Wijnker, Bas Rodenburg & Eric Vermetten

Originele titel: The Study of Service Dogs for Veterans with Post-traumatic Stress Disorder – A Scoping Literature Review

De interesse in de therapeutische toepassing van interactie tussen mens en dier is de laatste jaren toegenomen. Eén van deze toegenomen interesses is het gebruik van hulphonden als aanvullening op de behandeling voor veteranen met post-traumatische stressstoornis (PTSS). Er zijn veel rapporten over het positieve effect van PTSS-hulphonden (PHH’s) op veteranen, hoewel de meeste indirect, anekdotisch zijn of gebaseerd op eigen ervaringen van veteranen. Ze geven daarom slechts een gedeeltelijk inzicht in het PHH-effect. Om een ​​vollediger begrip te krijgen van de vraag of PHH’s kunnen worden beschouwd als een effectieve aanvullende behandeling voor PTSS, is een verkennend literatuuroverzicht uitgevoerd van beschikbare studies naar PHH’s. De belangrijkste zoekwoorden waren ‘hond’, ‘hondachtig’, ‘veteraan’ en ‘PTSS’, dit leverde 126 artikelen op, waarvan er 19 overeenkwamen met de inclusiecriteria (6 empirische onderzoeken). Terugkerende thema’s in opgenomen artikelen werden geïdentificeerd voor bespreking van methodologie en / of resultaten. Het bleek dat de resultaten van de meeste opgenomen studies ook van toepassing waren op de interactie tussen mens en dier in het algemeen, of op andere soorten hulpdieren. Ze waren daarom niet specifiek PHH’s. Studies die wel specifiek PHH’s bespraken, bestudeerden alleen welzijns ervaringen onder veteranen, hoewel deze studies wel verschillende methoden gebruikten. Dit leidde tot de conclusie dat er momenteel geen onomstreden empirisch bewijs is dat PHH’s een effectieve aanvullende behandeling biedt voor veteranen met PTSS, anders dan rapporten over positieve welzijnsbeleving. Bovendien creëert het gebrek aan standaardisatie van de ontwikkeling en kennis met betrekking tot het welzijn van PHH’s risico’s voor zowel het welzijn van mensen als dieren. Het wordt daarom aanbevolen om onderzoek naar het effect van PHH’s uit te breiden met evaluatiemethoden naast het zelfgerapporteerde welzijn van geassisteerde mensen. Toekomstige studies kunnen evaluaties omvatten met betrekking tot de reactie en het functioneren van de menselijke stress, idealiter uitgevoerd volgens gevalideerde wetenschappelijke methoden met behulp van objectieve meettechnieken om de toegevoegde waarde te bepalen, en mechanismen van het gebruik van PHH’s om de behandeling van PTSS bij mensen te ondersteunen.

Keywords: Hond; PTSS; Hondachtige; Veteraan; leger; Interventie; beoordeling

APA citatie: van Houtert, Emmy A. E., Endenburg, N., Wijnker, J. J., Rodenburg, B., & Vermetten, E. (2018). The study of service dogs for veterans with post-traumatic stress disorder: A scoping literature review. European Journal of Psychotraumatology, 9, 1503523. doi:10.1080/20008198.2018.1503523

Vertaald door Kimberly Stam

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 5 juli 2018 en online gepubliceerd op 13 augustus 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved