De relatie tussen sociale steun en posttraumatische stress symptomen onder jongeren blootgesteld aan een natuurramp

Originele Titel: The Relationship Between Social Support and Posttraumatic Stress Symptoms Among Youth Exposed to a Natural Disaster

Auteurs: Betty S. Lai, Melissa C. Osborne, Jennifer Piscitello, Shannon Self-Brown & Mary Lou Kelley

Achtergrond: Kinderen zijn een kwetsbare groep na een natuurramp, vanwege hun leeftijd en omdat ze afhankelijk zijn van volwassenen. De voornaamste problemen die kinderen vermelden na natuurrampen zijn posttraumatische stress symptomen (PTSS). Eerder onderzoek suggereert dat PTSS negatief gerelateerd zou zijn aan sociale steun, die vaak verstoord is na een ramp.
Doel: Deze studie onderzocht de relatie tussen sociale steun (van ouders, onderwijzers en leeftijdgenoten) en PTSS onder kinderen die zijn getroffen door de orkaan Katrina. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de bestaande literatuur door de mechanismen te bestuderen die deze relatie onderhouden op verschillende momenten in tijd.
Methode: In deze studie werden 426 kinderen gevolgd op vier verschillende momenten. Het eerste meetmoment was 3 tot 7 maanden na orkaan Katrina en het laatste meetmoment 25 tot 27 maanden na het meemaken van de orkaan. Met behulp van een three path model werd de relatie geanalyseerd tussen sociale steun (van ouders, leraren en leeftijdgenoten, gemeten met de Sociale Steun Schaal voor Kinderen) en PTSS symptomen (gemeten met de UCLA PTSD Reaction Index). Covariaten waren leeftijd van het kind, minderheidsstatus, geslacht, subjectief ervaren levensbedreiging en feitelijke levensbedreiging. Niet significante paden werden uitgesloten van de uiteindelijke modellen. De Global fit index werd gebruikt om de passendheid van het model te bepalen.
Resultaten: In de ouder- en leeftijdsgenoot modellen, vertoonde PTSS symptomen statistisch significante effecten op sociale steun van het ene meetmoment naar de volgende. In het lerarenmodel was dit alleen het geval tussen meetmoment 2 en 3. Sociale steun liet statistisch significante effecten op PTSS symptomen zien tussen meetmoment 2 en 3 in het leeftijdgenoot model (gestandaardiseerde schatting = -0.26, p < 0.0001). Er waren geen significante paden van sociale steun naar PTSS symptomen in de ouder en leerkracht modellen.
Conclusie: Bevindingen bevestigen een sociaal selectiemodel waarin PTSS symptomen sociale steun ondermijnen, in het bijzonder in de eerste twee jaar na de ramp. Als deze bevindingen gerepliceerd worden, suggereert dit dat wanneer er beperkte middelen zijn, prioriteit gegeven moet worden aan PTSS symptomen, gezien de trapsgewijze negatieve effecten op sociale steun.

Trefwoorden: Ramp, posttraumatische stress, kinderen, sociale steun, orkaan

APA formaat citatie: Lai, B. S., Osborne, M. C., Piscitello, J., Self-Brown, S., & Kelley, M. L. (2018). The relationship between social support and posttraumatic stress symptoms among youth exposed to a natural disaster. European Journal of Psychotraumatology, 9, 1450042. doi:10.1080/20008198.2018.1450042

Vertaling: Kimberly Stam

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 25 februari 2018 en online gepubliceerd op 22 maart 2018.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved