De Psycholoog: Het wás al erg

Bron: De Psycholoog

Datum: 04-09-20

Auteur: Geertje Kindermans

Hoewel erop werd gerekend door de overheid en alle deskundigen die we spraken, nam het aantal meldingen van huiselijk geweld in coronatijd aanvankelijk niet toe. Toch was dat geen goed nieuws, want het probleem is en blijft groot, met elke maand elfduizend meldingen bij Veilig Thuis. Hooguit goed is de toegenomen aandacht voor het onderwerp. We spraken onder anderen met klinisch psycholoog Iva Bicanic en Veilig Thuis-voorzitter Debbie Maas. ‘Nederland heeft geen totale lockdown gekend. Mensen konden in ieder geval nog naar buiten als de spanning te hoog opliep…’ Inmiddels lijkt het aantal meldingen toch wat toe te nemen.

Nadat we door corona in de intelligente lockdown belandden, ontstond de zorg voor kwetsbare gezinnen, waar kinder- of partnermishandeling of seksueel misbruik plaatsvond. Die situatie kon wel eens penibel worden als gezinsleden de hele dag op elkaars lip zitten, in combinatie met toenemende spanningen door zorgen over geld of werkloosheid. Deskundigen uit het veld, maar ook de overheid, waarschuwden ervoor in de media en er werden tal van initiatieven bedacht om bijvoorbeeld het melden van huiselijk geweld te vergemakkelijken en slachtoffers een hart onder de riem te steken, zoals de introductie van het codewoord ‘masker-19’ en het #nietjouwschuldbriefje.

De zorgen en alertheid zijn groot, maar een toename van het aantal meldingen blijft gedurende de coronamaanden achterwege. Zowel de politie, als Veilig Thuis of andere instellingen krijgen tijdens de eerste coronagolf niet meer meldingen. Er is één uitzondering: het aantal meldingen over online seksueel geweld op de site Helpwanted.nl neemt wel toe, blijkt uit een persbericht van de organisatie achter de site, Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM; zie kader pag. 40).

Eind mei bracht het Verwey-Jonker Instituut de voorlopige resultaten naar buiten van een onderzoek naar huiselijk geweld in de coronatijd. Het instituut vroeg leden van gezinnen waar sprake is van veel en ernstig geweld of het tijdens de coronacrisis erger is geworden. Het waren extra vragen die waren toegevoegd aan een lopend onderzoek. De gezinnen deden al mee aan onderzoek naar ‘de e€ ectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’. Ook het onderzoek laat zien dat er weinig is veranderd op het gebied: er is huiselijk geweld, maar dat lijkt door de crisis niet te zijn toegenomen. Ook de hoeveelheid stress bij vooral kinderen lijkt niet noemenswaardig te zijn gestegen. De verklaring daarvoor is overigens niet hoopgevend: het stressniveau was al dermate hoog dat er wellicht geen verschil te merken was.

Lees meer…

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved