De prevalentie van PTSS en ernstige depressie in de mondiale bevolking van volwassen overlevenden van oorlog: Een meta-analytisch geïnformeerde schatting in absolute aantallen

Auteurs: Thole Hilko Hoppen & Nexhmedin Morina

Originele titel: The prevalence of PTSD and major depression in the global population of adult war survivors: A meta-analytically informed estimate in absolute numbers

Achtergrond: Verhoogde prevalentie van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en ernstige depressie zijn gerapporteerd in populaties die blootgesteld zijn aan oorlog. Er zijn echter geen mondiale schattingen gerapporteerd van overlevers van oorlog die lijden aan PTSS en/of ernstige depressie (major depression, MD) in absolute aantallen.
Doel: Wij hebben de eerste poging gedaan om een schatting te maken, in absolute aantallen, hoeveel volwassen overlevers van oorlog mondiaal kunnen lijden aan PTSS en/of MD, wat een basis zou kunnen vormen voor lokale en mondiale geestelijke gezondheidsprogramma’s.
Methode: Gebruikmakend van de Uppsala Conflict Database hebben wij een review uitgevoerd van alle landen die te maken hadden met minimaal één oorlog binnen hun eigen territorium tussen 1989 en 2015 (tijdsduur gekozen gebaseerd op de beschikbaarheid van geo-gebaseerde data en populatieschattingen). Wij hebben vervolgens een meta-analyse uitgevoerd van recente gerandomiseerde epidemiologische enquêtes naar de prevalentie van PTSS en/of MD bij overlevenden van oorlog. Tot slot hebben wij onze resultaten geëxtrapoleerd uit de meta-analyse van de wereldbevolking volwassen overlevers van oorlog middels algemene bevolkingsdata van de Verenigde Naties.
Resultaten: We schatten dat wereldwijd ongeveer 1.45 miljard individuen oorlog hebben meegemaakt tussen 1989 en 2015 en die nog steeds in 2015 in leven waren, inclusief 1 miljard volwassenen. Op basis van onze meta-analyse schatten we dat ongeveer 354 miljoen volwassen oorlogsoverlevenden lijden aan PTSS en/of MD. Onder deze groep lijden ongeveer 117 miljoen individuen aan een comorbide PTSS en MD.
Conclusies: Gebaseerd op de beperkte beschikbare gegevens van evidentie is er een zeer omvangrijk aantal volwassen overlevers van oorlog die aan PTSS en/of MD lijdt. De meeste oorlogsoverlevenden wonen in lage- tot middeninkomen landen met beperkte mogelijkheden om de enorme druk op de geestelijke gezondheid te dragen. Aangezien het ontbreekt aan representatieve data van hoge kwaliteit uit deze landen bevatten onze resultaten een grote marge van onzekerheid en moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Sleutelwoorden: Posttraumatische Stressstoornis, ernstige depressie, prevalentie, oorlogstrauma

Citatie: Thole Hilko Hoppen & Nexhmedin Morina (2019) The prevalence of PTSD and major depression in the global population of adult war survivors: a meta-analytically informed estimate in absolute numbers, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1578637

Vertaling door Steven de Jong

Geaccepteerd voor publicatie op 24 januari 2019, online gepubliceerd op 22 februari 2019.

 

© 2022 NTVP - All Rights Reserved