De Parent Trauma Response Questionnaire (PTRQ)

Auteurs: Victoria Williamson, Rachel M. Hiller, Richard Meiser-Stedman, Cathy Creswell, Tim Dalgleish, Pasco Fearon, Ben Goodall, Anna McKinnon, Patrick Smith, Isobel Wright & Sarah L. Halligan

Originele titel: The Parent Trauma Response Questionnaire (PTRQ): Development and Preliminary Validation

Achtergrond: Nadat een kind een trauma heeft ervaren wordt verondersteld dat de cognities van de ouder een belangrijke rol spelen in het faciliteren ofwel belemmeren van psychologische aanpassing. Echter, de mogelijkheid om de rol van cognities van ouders in de periode na het trauma te onderzoeken wordt bemoeilijkt door een gebrek aan valide en betrouwbare meetinstrumenten.
Doelen: Het doel van deze studie was om de Parent Trauma Response Questionnaire (PTRQ) te ontwikkelen en een preliminaire validatie te bieden. Dit is een zelf-rapportage instrument voor cognities van ouders en ondersteuning van ouders bij omgangsstijlen van kinderen in de nasleep van trauma.
Methoden: Wij gaven een eerste set van 78 items aan 365 ouders van wie hun kinderen in de leeftijd van 2 tot 19 jaar een traumatische gebeurtenis hadden meegemaakt. We voerden een principale componentenanalyse en principale axis factoring uit. Vervolgens werd de validiteit van het gereduceerde instrument gemeten met een gestandaardiseerd algemeen instrument voor overbezorgdheid bij ouders en door middel van de associatie van het instrument met mentale gezondheid bij kinderen na trauma.
Resultaten: De factoranalyse genereerde drie factoren met maladaptieve reacties: (i) permanente verandering/schade, (ii) preoccupatie met kwetsbaarheid van het kind, en (iii) zelfverwijt. Bovendien werden vijf factoren geïdentificeerd die ouderlijke ondersteuning meten bij omgangsstijlen van het kind: (i) vermijdingsgedrag, (ii) cognitieve vermijding, (iii) overbescherming, (iv) behoud van routines voorafgaand aan trauma en (v) toenaderende omgang. Goede validiteit werd aangetoond met betrekking tot het instrument voor overbezorgdheid en posttraumatische stress symptomen bij kinderen. Het instrument toonde ook goede test-hertestbetrouwbaarheid.

Conclusies: De PTRQ is een valide en betrouwbare zelf-rapportage instrument voor cognities en omgangsstijlen van ouders in de nasleep van trauma bij kinderen.

Kernwoorden: ouder; kind; adolescent; trauma; post-traumatische stress; vragenlijst

APA citatie: Williamson, V., Hiller, R. M., Meiser-Stedman, R., Creswell, C., Dalgleish, T., Fearon, P., . . . Halligan, S. L. (2018). The parent trauma response questionnaire (PTRQ): Development and preliminary validation. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1478583. doi:10.1080/20008198.2018.1478583

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 8 mei 2018 en online gepubliceerd op 20 juni 2018.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved