De OptiMUM-studie

Titel onderzoek
De OptiMUM-studie: EMDR therapie bij zwangeren met PTSS na een vorige bevalling, of bevalangst

Omschrijving 
De OptiMUM-studie is een gerandomiseerd onderzoek naar EMDR therapie bij zwangeren met PTSS na een vorige bevalling, of bevalangst (Fear of Childbirth). Er wordt onderzocht of EMDR een effectieve en veilige behandeling is tijdens de zwangerschap. Alle zwangeren met een zwangerschapsduur tussen 8-20 weken worden gescreend op bevalangst en PTSS, en in een vervolginterview wordt eventuele comorbiditeit en PTSS vastgesteld. Er wordt gerandomiseerd tussen twee methoden: 1. de gebruikelijke zwangerschapsbegeleiding (care-as-usual), en 2. drie sessies EMDR therapie. Uitkomstmaten zijn onder andere ernst van bevalangst- en/of PTSS-klachten, bevallingservaring, zorgkosten, en zowel verloskundige als neonatale uitkomsten.
Het onderzoek is geïnitieerd door de afdeling Gynaecologie en Verloskunde van OLVG-Oost. Samenwerkingspartners zijn meerdere eerstelijns verloskundigenpraktijken (Astrid Limburg Verloskundigen, Verloskundigen Ruyschstraat, Verloskundecentrum NOVA, verloskundigenpraktijk Oostelijke Eilanden), OLVG-West en het AMC.
Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Vereniging EMDR Nederland, Fonds Gezond Geboren, Stichting Teaching Hospital, en Stichting Wetenschap OLVG.

Onderzoekers
Prof. Dr. A. de Jongh, Dr. M.G. van Pampus, Dr. C.A.I. Stramrood, Dr. L. Dijksman, M.A.M. Baas, MSc,

Looptijd
Maart 2015 – heden

Contact
Dr. M.G. van Pampus, m.g.vanpampus@olvg.nl

Website
www.capture-group.nl

Deelname aan de screening kan plaatsvinden bij één van de bovengenoemde centra indien u tussen 8 en 20 weken zwanger bent.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved