De mediërende rol van posttraumatische stressreacties in de relatie tussen kindermishandeling en lichamelijke gezondheidsklachten in de adolescentie en de jonge volwassenheid

Auteurs: Janne Rueness, Mia C. Myhre, Ida Frugård Strøm, Tore Wentzel-Larsen, Grete Dyb & Siri Thoresen

Originele titel: The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood

Achtergrond: Kindermishandeling wordt in verband gebracht met lichamelijke gezondheidsproblemen in de adolescentie en de volwassenheid, maar de betrokken mechanismen zijn onduidelijk. Een mogelijk mediërend effect van posttraumatische stressreacties (PTSR) die kindermishandeling aan latere lichamelijke gezondheidsklachten relateren is niet volledig onderzocht.
Doel: In het huidige onderzoek is onderzocht of PTSR een mogelijke mediator zou kunnen zijn in de relatie tussen kindermishandeling en lichamelijke gezondheidsklachten bij adolescenten en jongvolwassenen. Indien dit het geval was, onderzochten we of dit het geval was voor op zichzelf staande verschillende typen kindermishandeling of in combinatie.
Methode: De steekproef omvatte 506 adolescente en jongvolwassen slachtoffers van kindermishandeling en 504 niet-blootgestelde gematchte controles in de leeftijd van 16-33 jaar uit een gemeenschapssteekproef. We hebben kindermishandeling retrospectief gemeten en huidige PTSR in wave 1 (2013), en huidige fysieke gezondheidsklachten in wave 2 (2014/15). We testten een model met PTSR als mogelijke mediator tussen kindermishandeling en lichamelijke gezondheidsklachten en voerden een een causale mediatie-analyse uit om directe en indirecte paden te schatten. Elk type kindermishandeling werd afzonderlijk en in combinatie met andere typen onderzocht.
Resultaten: PTSR had een aanzienlijk, significant mediërend effect op de relatie tussen kindermishandeling en lichamelijke gezondheidsklachten in ons totale model (gemiddeld causaal mediatie-effect; ACME = 0.14, p <0.001), goed voor 85% van het totale effect. Het mediatie-pad was ook significant in analyses van de verschillende typen kindermishandeling. Het mediërende effect van PTSR was het meest prominent aanwezig bij personen die blootstelling aan meer dan één type kindermishandeling rapporteerden.
Conclusies: Het huidige onderzoek geeft aan dat PTSR een belangrijke mediator kan zijn in de relatie tussen kindermishandeling en lichamelijke gezondheidsklachten. Gezondheidszorgprofessionals moeten zich bewust zijn van de belangrijke rol die PTSR kan spelen bij het in stand houden of verergeren van lichamelijke gezondheidsklachten bij slachtoffers van kindermisbruik. In deze studie kon echter geen omgekeerd model worden getest en de resultaten moeten in toekomstige prospectieve studies worden bevestigd.

Kernwoorden: Kindermishandeling; Fysieke kindermishandeling; Seksueel misbruik van kinderen; Emotioneel misbruik van kinderen; Verwaarlozing van kinderen; Getuige zijn van partnergeweld tussen ouders; Fysieke gezondheid; Posttraumatische stressreacties.

Citatie: Janne Rueness, Mia C. Myhre, Ida Frugård Strøm, Tore Wentzel-Larsen, Grete Dyb & Siri Thoresen (2019) The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1608719

Vertaling door Marthe R. Egberts

Geaccepteerd voor publicatie op 8 april 2019, online gepubliceerd op 13 mei 2019.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved