De invloed van ouderlijke posttraumatische stressstoornis op ouderschap: een systematische review

Auteurs: Hope Christie, Catherine Hamilton-Giachritsis, Filipa Alves-Costa, Mark Tomlinson & Sarah L. Halligan

Originele titel: The Impact of Parental Posttraumatic Stress Disorder on Parenting: A Systematic Review

Achtergrond: Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een ernstige en slopende stoornis die kan ontwikkeling na blootstelling aan een traumatische gebeurtenis. Wanneer ouders PTSS ontwikkelen kan dit een invloed hebben op hun ouderschapsrol.
Doel: Het doel van deze review was om de bestaande evidentie te bekijken, waarbij onderzocht werd of ouderlijke PTSS een invloed heeft op belangrijke ouderschapsdomeinen.
Methode: Een uitvoerige internetzoekopdracht identificeerde 27 kwantitatieve onderzoeken die ouderlijke PTSS onderzochten in relatie tot domeinen van het ouderschap.
Resultaten: Verscheidene ouderschapsdomeinen werden onderzocht, inclusief: ouderschaps-tevredenheid, ouderschaps-stress, de ouder-kind relatie, en specifieke ouderschaps-praktijken. Steekproefgroottes varieerden tussen 19 en 3931 ouders. Een verscheidenheid aan ouderlijke trauma’s werden onderzocht, inclusief traumatische geboorte-ervaringen, militair trauma, en partnergeweld. Bevindingen wezen op associaties tussen ouderlijke PTSS en verscheidene domeinen van ouderschap, maar er waren inconsistenties tussen studies.
Conclusies: Bevindingen suggereren dat ouderlijke PTSS is geassocieerd met verminderd functioneren op verscheidene ouderschapsdomeinen, inclusief verhoogde niveaus van ouderschaps-stress, verlaagde ouderschaps-tevredenheid, minder optimale ouder-kind relaties en meer frequent gebruik van negatieve ouderschapspraktijken, zoals openlijke vijandigheid en controlerende gedragingen. Methodologische beperkingen in de literatuur als geheel beperken de mogelijkheden om causale invloeden van PTSS op het ouderschap af te leiden. Er is daarnaast verder onderzoek nodig om ons huidige begrip te bevorderen rond de invloed van verschillende types trauma op ouderschapsdomeinen.

Sleutelwoorden: posttraumatische stressstoornis, trauma, ouderschap, ouder-kind relatie, familie.

APA citatie: Christie, H., Hamilton-Giachritsis, C., Alves-Costa, F., Tomlinson, M., & Halligan, S. L. (2019). The impact of parental posttraumatic stress disorder on parenting: A systematic review. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1550345. doi:10.1080/20008198.2018.1550345

Vertaald door: Steven de Jong

Geaccepteerd voor publicatie op 30 oktober 2018, online gepubliceerd op 14 januari 2019.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved