De effectiviteit van een intensief behandelprogramma van langdurige exposure en EMDR voor ernstige posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Auteurs: C. Van Woudenberg, E. M. Voorendonk, H. Bongaerts, H. A. Zoet, M. Verhagen, C. W. Lee, A. van Minnen & A. De Jongh

Originele titel: Effectiveness of an intensive treatment programme combining prolonged exposure and EMDR for severe posttraumatic stress disorder (PTSD)

Achtergrond: Er is ruimte voor verbetering van de behandeling van ernstige posttraumatische stressstoornis (PTSS). Intensiveren van behandeling voor het verhogen van patiëntbehoud is een veelbelovende ontwikkeling.
Doel: Het bepalen van de effectiviteit van een intensief traumagericht 8-daags behandelprogramma voor individuen die lijden aan ernstige PTSS.
Methode: De behandeling werd aangeboden aan 347 PTSS patiënten (70.0% vrouw; gemiddelde leeftijd = 38.32 jaar, SD = 11.69) en bestond uit dagelijkse sessies van langdurige exposure en EMDR therapie (16 sessies in totaal), lichamelijke activiteit en psycho-educatie. Alle deelnemers hadden meervoudige trauma’s meegemaakt, waaronder seksueel misbruik (74.4%) en leden aan meerdere comorbiditeiten (bijv. 87.5% stemmingsstoornis). Suïcidale ideatie was veelvoorkomend (73.9%). De ernst van PTSS symptomen werd gemeten door op zowel clinici-gebaseerde (CAPS) als zelfrapportage (PSS-SR en IES) meetinstrumenten. Voor een subsample (N = 109) was follow-up data na 6 maanden beschikbaar.
Resultaten: Een significante daling in ernst van symptomen werd gevonden (bijv. CAPS ITT-sample Cohen’s d = 1.64). Op de nameting liet 82.9% een klinisch betekenisvolle reactie zien en 54.9% verloor een diagnose. Dropout was zeer laag (2.3%).
Conclusies: Intensieve traumagerichte behandelprogramma’s waaronder langdurige exposure, EMDR therapie en lichamelijke activiteit kunnen effectief zijn voor patiënten die lijden aan ernstige PTSS en zijn geassocieerd met lage drop-out cijfers.

Kernwoorden: posttraumatische stressstoornis, intensieve traumagerichte behandeling, langdurige exposure, EMDR therapie, complexe PTSS

APA citatie: Van Woudenberg, C., Voorendonk, E. M., Bongaerts, H., Zoet, H. A., Verhagen, M., Lee, C. W., . . . De Jongh, A. (2018). Effectiveness of an intensive treatment programme combining prolonged exposure and eye movement desensitization and reprocessing for severe post-traumatic stress disorder. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1487225. doi:10.1080/20008198.2018.1487225

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 16 mei 2018, online gepubliceerd op 10 juli 2018

© 2023 NTVP - All Rights Reserved