De associatie tussen verschillende traumatische levensgebeurtenissen en suïcidaliteit

Auteurs: Hildur G. Ásgeirsdóttir, Unnur A. Valdimarsdóttir, Þórdís K. Þorsteinsdóttir, Sigrún H. Lund, Gunnar Tomasson, Ullakarin Nyberg, Tinna L. Ásgeirsdóttir & Arna Hauksdóttir

Originele titel: The Association of Different Traumatic Life events and Suicidality

Achtergrond: Traumatische levensgebeurtenissen zijn in verband gebracht met een verhoogd risico op verschillende psychiatrische stoornissen, zelfs suïcidaliteit. Ons doel was om de associatie tussen verschillende traumatische gebeurtenissen in het leven en suïcidaliteit te onderzoeken, per type gebeurtenis en geslacht.
Methode: Vrouwen die deelnamen aan een kankerscreeningprogramma in IJsland (N = 689) en een willekeurige steekproef van mannen uit de algemene bevolking (N = 709) werden uitgenodigd om deel te nemen. In een webgebaseerde vragenlijst werden levensgebeurtenissen beoordeeld met the Life Stressor Checklist-Revised en het DSM5-criterium werd gebruikt om traumatische gebeurtenissen in het leven te identificeren. Meldingen van eerdere zelfmoordgedachten, zelfverwonding met suïcidale intentie en zelfmoordpogingen werden beschouwd als lifetime suïcidaliteit. We gebruikten Poisson-regressie, gecorrigeerd voor demografische factoren, om de relatieve risico’s uit te drukken als een indicator voor de associaties tussen traumatische gebeurtenissen en suïcidaliteit.
Resultaten: Het responspercentage was 66% (922/1398). De prevalentie van eerdere traumatische gebeurtenissen  was 76% bij vrouwen en 77% bij mannen. Lifetime suïcidaliteit was 11% bij vrouwen en 17% bij mannen. Een algehele associatie van het ervaren van traumatische levensgebeurtenissen met suïcidaliteit werd waargenomen (RR 2.05, CI 1.21-3.75), met een sterkere associatie waargenomen voor mannen (RR 3.14, CI 1.25-7.89) dan voor vrouwen (RR 1.45, CI 0.70-2.99). Verhoogde waarschijnlijkheid voor suïcidaliteit werd waargenomen bij diegenen die interpersoonlijke trauma’s hadden meegemaakt (RR 2,97, CI 1,67-5,67), trauma uit de kindertijd (RR 4,09, CI 2,27-7,36) en seksueel trauma (RR 3,44, CI 1,85-6,37), met hogere waarschijnlijkheid voor mannen. Bovendien werd de associatie tussen niet-interpersoonlijk trauma en suïcidaliteit opgemerkt bij mannen (RR 3,27, CI 1,30-8,25) maar niet bij vrouwen (RR 1,27, BI 0,59-2,70).
Conclusie: Bevindingen wijzen erop dat traumatische levensgebeurtenissen geassocieerd zijn met suïcidaliteit, vooral bij mannen, met de sterkste associatie voor interpersoonlijk trauma.

Kernwoorden: Trauma, levensgebeurtenissen, suïcidale gedachten en gedrag, geslacht

Citatie: Hildur G. Ásgeirsdóttir, Unnur A. Valdimarsdóttir, Þórdís K. Þorsteinsdóttir, Sigrún H. Lund, Gunnar Tomasson, Ullakarin Nyberg, Tinna L. Ásgeirsdóttir & Arna Hauksdóttir (2018) The association between different traumatic life events and suicidality, European Journal of Psychotraumatology, 9:1, DOI: 10.1080/20008198.2018.1510279

Vertaling: Kimberly Stam

Geaccepteerd voor publicatie op 12 juni 2018, online gepubliceerd op 11 september 2018.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved