Cultural Formulation Interview

Volledige naam Cultural Formulation Interview
Afkorting CFI
© Internationale versie APA, beschikbaar via deze link.
© Nederlandse vertaling Hans Rohlof, Rob van Dijk en Simon Groen
2014
Verkrijgbaarheid Nederlandse vertaling Website Boom Psychologie en Psychiatrie
Gratis download Ja
Download/link: Instrument vrij verkrijgbaar via deze link.
Korte beschrijving Het Cultural Formulation Interview bestaat uit zestien vragen die een clinicus kan gebruiken om tijdens een intake in de ggz informatie te krijgen over de manier waarop cultuur doorwerkt op essentiële aspecten van het klinische beeld dat een betrokkene presenteert en op de hulpverlening aan hem of haar.

Download het CFI, de aanvullende modules en een informantversie gratis.

Aanvullende modules

Bij het Cultural Formulation Interview zijn 12 aanvullende modules beschikbaar. Deze modules zijn een aanvulling op het CFI-basisinterview en kunnen behandelaren helpen om een meer omvattende culturele beoordeling uit te voeren.

De eerste acht aanvullende modules gaan dieper in op de domeinen van het CFI basisinterview. De daaropvolgende drie modules richten zich op patiëntengroepen met bijzondere zorgbehoeften: schoolgaande kinderen en adolescenten, ouderen, en migranten en vluchtelingen. De laatste module onderzoekt de ervaringen en opvattingen van personen die mantelzorg verlenen en is bedoeld om de aard en culturele context van de mantelzorg te verhelderen, alsook hoe dit van invloed is op de sociale steun in de directe omgeving van de patiënt.

De aanvullende modules zijn vertaald door Mario Braakman, cultureel psychiater en medisch antropoloog, Huub Beijers, medisch antropoloog en sociaal psycholoog, Rob van Dijk, medisch antropoloog, Simon Groen, cultureel antropoloog, Jeroen Oomen, cultureel psychiater en Hans Rohlof, cultureel psychiater.

CategoryMeetinstrumenten
© 2023 NTVP - All Rights Reserved