Cries-13 vragenlijst voor screenen PTSS klachten bij kinderen van 8-18 jaar

Volledige naam Cries-13 vragenlijst voor screenen PTSS klachten bij kinderen van 8-18 jaar
Afkorting Cries-13
© Internationale versie
© Nederlandse vertaling
Verkrijgbaarheid Nederlandse vertaling
Gratis download
Download/link: www.childrenandwar.org/wp-content/upl
Korte beschrijving: Score >30 is verhoogd risico PTSS
CategoryMeetinstrumenten
© 2020 NTVP - All Rights Reserved