Drieluik webinars: Nazorg voor psychotrauma- en rouwgerelateerde problematiek in de COVID19-crisis

27 mei, 3 en 10 juni 2020

De NtVP presenteert een geaccrediteerd drieluik aan webinars. Wat is passende nazorg voor psychotrauma- en rouwproblematiek in de COVID19-crisis? In de webinars verdiepen we ons in de verschillende fasen binnen de crisis, het beloop van klachten en de zorgbehoeften van IC-corona-patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals.

27 mei 20:00 – Medische psychologie: nazorg voor IC-patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals van COVID19-afdelingen
Een webinar met de lessons learned in de psychotraumazorg van de afgelopen maanden binnen de Medische psychologie. Deelnemers krijgen handvatten voor de omgang met acute klachten en de behandeling van blijvende psychotrauma problematiek. Er is specifieke aandacht voor de cognitieve en fysieke comorbiditeit bij het Post intensive care syndroom (PICS) en wat dit betekent voor een (trauma)behandeling.

Sprekers
• Dr. Jacqueline Hochstenbach, klinisch neuropsycholoog, Reinier van Arkel
• Jantine Visser, klinisch psycholoog en trauma-psycholoog afdeling medische psychologie, Groene Hart Ziekenhuis
• Noor Assmann, klinisch psycholoog en inhoudelijk manager afdeling medische psychologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis

3 juni 20:00 – Rouw ten tijde van de COVID19-crisis
Een webinar over persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) en de omstandigheden die in de COVID19-crisis tot een verhoogd risico op rouwproblemen leiden. Wat kan helpend zijn om het natuurlijke rouwproces te ondersteunen en wat de doen als mensen hierin vastlopen? Centraal staat het trapsgewijze zorgmodel dat handvatten biedt aan clinici voor wanneer en welke hulp het meest geschikt is voor mensen die een dierbare zijn verloren door traumatische omstandigheden en/of in tijden van COVID19.

Sprekers
• Prof. dr. Paul Boelen, hoogleraar Klinische psychologie, Universiteit Utrecht en ARQ Psychotrauma Centrum
• Dr. Lonneke Lenferink, postdoctoraal onderzoeker Klinische psychologie, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen

10 juni 20:00 – Morele stress en moreel trauma bij zorgpersoneel in de COVID19-crisis
In dit webinar wordt aandacht besteed aan de morele dilemma’s waar hulpverleners tijdens de COVID19-crisis mee geconfronteerd kunnen worden. Deelnemers krijgen scholing over de risicofactoren en psychosociale problemen behorend bij moreel trauma (moral injury) en de mogelijkheden voor preventie en behandeling.

Sprekers
• Dr. Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog en wetenschapper, ARQ Centrum’45
• Dr. Tine Molendijk, antropoloog, wetenschapper en universitair docent, gepromoveerd op morele verwonding, Nederlandse Defensie Academie

Hartelijke groet,
Marloes Eidhof en Joanne Mouthaan
Bestuursleden NtVP

Inschrijven

Praktische informatie


Accreditatie: aangevraagd bij NtVP, FGzPt, NIP, en VGCt; drie webinars= 3 punten

Voor wie: klinisch, neuro- en GZ-psychologen, psychotherapeuten, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten; andere belangstellenden zijn ook van harte welkom!

Duur per webinar: 1 uur

Inschrijfgeld: per webinar NtVP-leden € 15,- / niet-leden € 20,-
Voor de serie van 3 webinars NtVP-leden € 35,- / niet-leden € 50,-

Wilt u graag alle webinars zien, maar bent u op één van de datums verhinderd? Dan is er de mogelijkheid om een webinar later terug te zien. Accreditatiepunten worden alleen toegekend aan webinars die u live heeft bijgewoond.