CONNECT studie

De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Veel dingen vinden nog steeds thuis plaats, waardoor we zwaarder belast worden en er zijn veel regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis. Daarom is het belangrijk om onderzoek uit te voeren. De NtVP vindt dat zij hierin een verantwoordelijkheid heeft en werkt daarom mee aan een grote Europese studie. In deze studie wordt het welzijn van Nederlanders in deze nog steeds voortdurende COVID-19 pandemie onderzocht.

Inmiddels hebben ruim 2000 mensen deelgenomen aan de eerste meting van het onderzoek. Op dit moment wordt door het onderzoeksteam, bestaande uit vrijwilligers van de NtVP, hard gewerkt aan het verwerken en analyseren van de onderzoeksgegevens. Zodra de eerste resultaten bekend zijn, zullen deze gepresenteerd worden op de website.

Indien u heeft deelgenomen aan het onderzoek, dan kunt u binnenkort een uitnodiging voor een tweede meting ontvangen in uw inbox. Wij hopen dat u bereid bent opnieuw deel te nemen! Zo kan onderzocht worden wat de impact is van de pandemie op het welzijn over tijd. Dit kan belangrijke inzichten opleveren voor het nog beter ondersteunen van mensen die het zwaar hebben tijdens de pandemie.

CategoryNB-Feb21, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved