CONNECT

De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Veel dingen vinden nog steeds thuis plaats, waardoor we zwaarder belast worden en er zijn veel regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis. Daarom is het belangrijk om nieuw onderzoek uit te voeren. De NtVP vindt dat zij hierin een verantwoordelijkheid heeft en werkt daarom mee aan een grote Europese studie. In deze studie wordt het welzijn van Nederlanders in deze nog steeds voortdurende COVID-19 pandemie onderzocht. We zouden graag willen weten hoe mensen zich voelen, hoe ze omgaan met de maatregelen en wat ze dringend nodig hebben.

Inmiddels hebben ruim 2000 mensen deelgenomen aan de eerste meting van het onderzoek. Deze eerste meting vond plaats tussen juli en november 2020. Achtergrondinformatie over de steekproef vindt u onderaan deze pagina.

Om inzicht te krijgen in hoe mensen zich aanpassen aan de voortdurende veranderingen tijdens de pandemie, hebben wij deelnemers uitgenodigd om opnieuw een online vragenlijst in te vullen. Op tenminste drie meetmomenten, met een 6 maanden tijdsinterval, vragen wij mensen om vragen te beantwoorden over hoe zij omgaan met de pandemie.

Op dit moment werkt het onderzoeksteam, bestaande uit vrijwilligers van de NtVP, hard aan het verwerken en analyseren van de onderzoeksgegevens. De resultaten presenteren we op deze pagina . Ook verspreiden we deze via artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en op congressen voor vakgenoten. Op ResearchGate delen we deze wetenschappelijke bijdragen. 

Indien u heeft deelgenomen aan het onderzoek, dan kunt u binnenkort een uitnodiging voor een derde meting ontvangen in uw inbox. Wij hopen dat u bereid bent opnieuw deel te nemen! Zo kan onderzocht worden wat de impact is van de pandemie op het welzijn over tijd. Dit kan belangrijke inzichten opleveren voor het nog beter ondersteunen van mensen die het zwaar hebben tijdens en door de pandemie.

Deze studie is mede mogelijk gemaakt door CZ Zorgverzekeringen en DSW Zorgverzekeraar.

CategoryNB-Sep21, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved