Congres TRTC Nederland, 21 september te Ermelo. Thema: ‘De therapeut Centraal’

Op 21 september organiseert TRTC Nederland het congres ‘De thetrtcrapeut Centraal’.

TRTC Nederland is het samenwerkingsverband van de Top Refente Trauma Centra in Nederland. De TRTC’s bestaan tien jaar, wat een mooie aanleiding is om een congres te organiseren. De problematiek en behandeling van cliënten met vroegkinderlijk trauma is complex. Op dit congres staat TRTC Nederland stil bij de processen van hulpverleners, die een manier moeten vinden om om te gaan met de problematiek van cliënten en deze zo goed mogelijk te helpen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: teamprocessen, nieuwe inzichten, randvoorwaarden die nodig zijn om het team ‘gezond’ te houden.

Meer informatie over het congres is hier te vinden.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved