Congres NtVP 2018

Op 30 en 31 mei vindt het jaarcongres van de NtVP weer plaats, met als thema “Oog voor meer dan PTSS”.

PTSS is een heterogene stoornis, des te meer nu in de DSM-5 complexere symptomen zijn opgenomen in de criteria. Dit jaar komt de zorgstandaard voor psychotrauma gerelateerde stoornissen uit waarin behalve PTSS ook onder andere traumatische rouw, en comorbiditeit aan de orde komen. Onderzoekers en behandelaren hebben inmiddels oog voor meer dan PTSS. Comorbiditeit is eerder regel dan uitzondering na psychotrauma: depressieve stoornissen, dissociatieve stoornissen, seksuele problemen, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en psychose, maar ook ‘hoarding’, een verstandelijke beperking of somatische problemen kunnen samengaan met psychotrauma.

Wat heeft dit voor consequenties voor de differentiaal diagnostiek? Heeft comorbiditeit consequenties voor keuze van behandeling? Wanneer is comorbiditeit een voorspeller van uitval of behandeleffect … en wanneer vooral niet? Wanneer volstaat een traumabehandeling … en wanneer is een geïntegreerde behandeling nodig? Wanneer is er sprake van veerkracht en voldoende weerbaarheid … en grijp je niet in? En hebben we voldoende oog voor de kinderen van getraumatiseerde ouders? Al deze onderwerpen belichten we op dit congres.

Donderdag 31 mei 2018 is een inspirerende dag vol keynotes. Mark van der Gaag vertelt over trauma en psychose, Maggie Schauer richt zich op schuld en schaamte, Kathleen Thomaes gaat in op persoonlijkheidsstoornissen en neurobiologie, Kees Moeliker zal als bioloog zijn visie op ons werkveld geven). Voor het eerst is er een pre-conference dag, woensdag 30 mei, met workshops over o.a. Imaginatie en Rescripting (ImRs), Narratieve Exposure Therapie (NET), en behandeling van traumatische rouw, die gebruikt kunnen worden voor de certificering als Psychotraumatherapeut.

Namens de congrescommissie,
Miriam Lommen en Kathleen Thomaes

CategoryNB-Jan18, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved