Traumatic Grief Inventory

Volledige naam Traumatic Grief Inventory-Self Report Version
Afkorting TGI-SR
© Internationale versie Boelen, P., Smid, G. (2013)
© Nederlandse vertaling Boelen, P., Smid, G. (2013)
Verkrijgbaarheid Nederlandse vertaling Stichting Centrum ’45, Arq Psychotrauma Expert Groep
Gratis download Ja
Download/link: Instrument vrij verkrijgbaar via:

https://www.psychotraumadiagnostics.centrum45.nl/nl/ptss

Korte beschrijving: Zelfbeoordelingsvragenlijst voor het inventariseren of respondent geconfronteerd is met de dood van dierbare personen, het meten van symptomen van traumatische rouw en beoordeling van de diagnose persistente complexe rouwstoornis. De TGI bestaat uit 18 items die symptomen van zowel Persisterende Complexe Rouwstoornis (PCRS; DSM-5) als Prolonged Grief Disorder (PGD; Prigerson et al., 2009) vertegenwoordigen, plus 1 item verwijzend naar functionele beperkingen. Mensen wordt gevraagd aan te geven in hoeverre zij de 18 verschijnselen hebben ervaren in de voorbije maand op een schaal met labels 1=nooit, 2=zelden, 3=soms, 4=vaak, 5=altijd.
CategoryMeetinstrumenten
© 2020 NTVP - All Rights Reserved