Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-Licht Verstandelijke Beperking

Volledige naam Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-Licht Verstandelijke Beperking
Afkorting DITS-LVB
© Internationale versie
© Nederlandse vertaling Mevissen, L., Didden, R., De Jongh, A.
Verkrijgbaarheid Nederlandse vertaling Accare
Gratis download Ja
Download/link: U kunt uw belangstelling kenbaar maken via dit formulier, u ontvangt dan een inlogcode en instructie waar de documenten kunnen worden gedownload.
Korte beschrijving: DITS-LVB is een klinisch interview waarmee een posttraumatische stress stoornis (PTSS) kan worden gediagnostiseerd bij mensen met een licht verstandelijke beperking vanaf de leeftijd van 6 jaar volgens de criteria van de DSM-5.

De DITS-LVB kent een versie voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar, een ouderversie en een versie voor volwassenen. Elke versie bestaat uit een sectie waarin potentieel traumatische gebeurtenissen en andere ingrijpende levensgebeurtenissen worden uitgevraagd en een sectie waarin wordt gevraagd naar klachten (symptomen) die hierdoor zijn ontstaan. Tot slot wordt vastgesteld in welke mate het dagelijks functioneren van de persoon door de meegemaakte gebeurtenissen wordt belemmerd: de interferentiescore.
Als naar aanleiding van de uitkomsten op de DITS-LVB een traumabehandeling wordt geadviseerd kan de tijdlijn, als zichtbaar resultaat van de afname van de gebeurtenissensectie, als basis voor een behandeling dienen.

CategoryMeetinstrumenten
© 2023 NTVP - All Rights Reserved