Circa 68.5 miljoen vluchtelingen op Wereldvluchtelingendag 2018

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Vluchteling’ (World Refugee Day / Wereldvluchtelingendag). Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. In 1951 is door de Verenigde Naties het vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’, waarin staat dat ‘een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten’. In dit ‘Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen’ staat een nadere omschrijving wie als vluchteling is te beschouwen en welke verplichtingen staten die het verdrag ondertekend hebben, op zich nemen. In Nederland wordt sinds 2010 door Stichting Vluchteling rondom deze datum de Nacht van de Vluchteling georganiseerd.

Het aantal mensen dat in 2017 op de vlucht is voor oorlog, geweld en vervolging is het hoogste aantal ooit. De crisis in de Democratische Republiek Congo, de oorlog in Zuid-Soedan, en de vlucht van honderdduizenden Rohingya vluchtelingen uit Myanmar maakt 2017 het vijfde jaar op rij dat het aantal vluchtelingen wereldwijd is gestegen. Het zijn vooral lage- en middeninkomen landen die hierdoor geraakt worden. Lees meer op de website van UNHCR. Volgens het nieuwe Global Trends rapport van UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, waren eind 2017 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Hiervan zijn 16,2 miljoen mensen op de vlucht geslagen in 2017, voor de eerste keer of opnieuw. Dit betekent dat gemiddeld 44.500 mensen per dag op de vlucht slaan. Dat is elke 2 seconden een nieuw persoon die moet vluchten.

Psychische problematiek
Veel vluchtelingen in Nederland hebben te maken met normale reacties op oorlogs- en geweldservaringen, het verwijderd zijn van familie en bekenden, het moeten achterlaten van huis en haard en alles wat vertrouwd was, niet zeker weten of je welkom bent, en of je wel werk, een inkomen of opleiding zult vinden. Dit heeft invloed op het gevoel van welbevinden en geluk, zonder dat dit per definitie hoeft te leiden tot de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen. Toch hebben vluchtelingen wel een hoger risico op psychische klachten, een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en depressie dan de gemiddelde inwoner van Nederland. Tussen de 13 en 25% van de vluchtelingen krijgt te maken met psychische aandoeningen (Gezondheidsraad, 2016). De klachten komen deels voort uit ervaringen in het land van herkomst of tijdens de vlucht en worden vaak versterkt door zogeheten postmigratiefactoren.
Meer informatie over geestelijke gezondheid van vluchtelingen is te vinden op de website van kenniscentrum Pharos.

Voor de behandeling van PTSS bij vluchtelingen bestaan er effectieve methoden. Zo is er de evidence based Narratieve Exposure Therapie (NET) die als voorkeursbehandeling voor psychotraumagerelateerde klachten onder vluchtelingen en asielzoekers wordt aangeraden. De NET is ontstaan vanuit de gedachte dat het delen van ervaringen helend werkt en bijdraagt aan het integreren van zowel positieve als negatieve herinneringen. Door middel van het neerleggen van een levenslijn worden aan de hand van stenen en bloemen de negatieve en positieve gebeurtenissen in de levensloop in kaart gebracht. De gebeurtenissen gesymboliseerd door stenen, behoeven nadere aandacht en zijn leidend in de verdere traumabehandeling.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved