Certificering

Diagnostiek en behandeling van psychotrauma (o.a. PTSS) staan de laatste jaren erg in de belangstelling. Dat betekent dat zowel mogelijke cliënten als verwijzers zich sneller afvragen of er bij klachten mogelijk sprake is van een psychotrauma (o.a. PTSS). Ook is het aantal professionals dat een behandeling aanbiedt sterk gestegen.

Expertise

PTSS is een complex beeld, dat overlap kan vertonen met andere stoornissen, zoals depressie of heftige acute stress, maar dat ook sterk beïnvloed wordt door bijvoorbeeld cultuur en sociale omstandigheden. Een goede diagnose en een goede behandeling is van groot belang en vraagt specialistische expertise. Daarom heeft de NtVP de certificering van Psychotraumatherapeuten ter hand genomen.

Een door de NtVP gecertificeerde Psychotraumatherapeut is een ervaren BIG geregistreerde therapeut op academisch niveau (GZ-psycholoog, psychiater ed.), die bevoegd en bekwaam is om volgens actuele, bewezen (evidence based) inzichten psychotrauma en daaraan gerelateerde stoornissen te diagnosticeren en te behandelen, en dit in de praktijk toepast.

Competentieprofiel

Het overzicht van de kwalificaties waaraan de Psychotherapeut NtVP moet voldoen is opgenomen in het competentieprofiel psychotraumatherapeut. Bij een behandelaar die geregistreerd is als Psychotraumatherapeut NtVP zijn cliënten en verwijzers verzekerd van up-to-date wetenschappelijke kennis en van een hoog niveau van zorg. Voor behandelaren bieden deze kwaliteitsregistraties een profilering en erkenning van de kennis en vaardigheden op gebied van trauma gerelateerde psychopathologie.

Psychotherapeuten NtVP in opleiding

Het register kent ook Psychotraumatherapeuten NtVP in opleiding. Van Psychotraumatherapeuten NtVP in opleiding mag verwacht worden dat zij zich in maximaal drie jaar kwalificeren als Psychotraumatherapeut NtVP.

shutterstock_466543097-klein

Accreditatie

Om het proces van certificering te ondersteunen heeft de NtVP een aantal opleidingen geaccrediteerd. Als u deze opleiding volgt, voldoet u bij het afsluiten met goed gevolg aan de gestelde eisen voor het betreffende onderdeel van de certificering. De geaccrediteerde opleidingen vindt u via deze link. Overigens kunt u ook op andere manieren voldoen aan de gestelde eisen. U dient dan aan te tonen dat u aan de gevraagde competenties voldoet.
Certificering wordt binnen de NtVP bewaakt door de certificeringscommissie.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen: