Commissie Certificering

Vanuit het bestuur van de NtVP is Simone de la Rie verantwoordelijk voor de activiteit certificering. Zij is tevens Projectleider Certificering.

Er wordt gewerkt met 2 sub-commissies:

  • Accreditatiecommissie: voorzitter is Maarten van Son, de leden zijn Rolf Kleber, Ton de Wijs, Trudy Mooren en Ad de Jongh. De commissie wordt ondersteund door Kyra Cornelissen.
  • Commissie individuele aanvragen: voorzitter is Simone de la Rie, de leden zijn Ton de Wijs, Trudy Mooren, Martijn Stöfsel en Gerke Dooijeweerd. De commissie wordt ondersteund door Kimberly Stam.

Hieronder vindt u meer informatie over de commissieleden.

maarten-van-son

Maarten van Son was van 1991 tot 2011 als hoogleraar klinische psychologie verbonden aan de Universiteit van Utrecht en is vanaf  2011 emeritus hoogleraar aan de UU. Naast onderwijs en onderzoek was hij actief als praktiserend klinisch psycholoog.  Maarten is lid van het centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg en lid college van toezicht van het NIP. Daarnaast is hij lid van de Adviescommissie PTSS bij de Nationale Politie.

trudy-mooren

Trudy Mooren werkt als klinisch psycholoog bij Stichting Centrum ’45. Zij is coordinator van het onderzoeksprogramma Kind, gezin en trauma. Ze heeft registraties op terrain van CGT (supervisor), EMDR en systeemtherapie. Daarnaast is zij universitair hoofddocent bij de Afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht, jaargroepopleider bij de RINO, co-promotor van PhD trajecten en draagt zij bij aan het kwaliteits- en trainingsprogramma van de ESTSS.

foto-ton-de-wijs

Ton de Wijs is afgestudeerd als Sociaal Psycholoog met als specialisatie trainingen en uitbreidingen in de Klinische en Arbeids- en Organisatie Psychologie. Hij was de afgelopen jaren werkzaam op het terrein van extreme stress, o.a. als directeur van het Instituut voor Psychotrauma. Vanaf 2013 is hij lid van de Raad van Advies van de Expertgroep Klokkenluiders. Zijn speciale aandachtsgebied daarbinnen is de psychosociale problematiek van klokkenluiders.

rolf-kleber

Rolf Kleber is als emeritus hoogleraar verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. De leerstoel ‘psychotraumatologie’ betreft een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht met het Instituut voor Psychotrauma (IvP) en de Stichting Centrum ‘45. Hij houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek omtrent de gevolgen van schokkende ervaringen, zoals geweld, ongevallen, oorlogen en rampen.

Simone de la Rie is klinisch psycholoog/psychotherapeut, psychotraumatherapeut en P-opleider gedrags-wetenschappen bij Stichting Arq |Centrum ’45. waar zij Research Track coördinator van ‘Migratie en Psychotrauma’ is. Naast behandeling en onderzoek begeleidt zij als praktijkopleider en supervisor NVP master studenten en psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Verder is Simone docent en trainer Narratieve Exposure Therapie (NET).

Martijn Stöfsel is klinisch psycho­loog/psycho­thera­peut en psychotraumathera­peut NtVP. Sinds 2007 heeft hij een eigen psychotherapie- , onderwijs en supervisiepraktijk.  Martijn Stöfsel geeft les op diverse plekken, onder andere bij het RINO in Utrecht. Hij is auteur van de boeken ‘Trauma en persoonlijkheidsproblematiek’ en ‘Complex trauma-diagnostiek en behandeling’.

ad-de-jongh

Ad de Jongh is GZ-psycholoog en is als bijzonder hoogleraar Angst- en gedragsstoornissen verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) van de Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit en als honorary professor aan de School of Health Sciences van Salford University in Manchester. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma te Bilthoven. Hij verzorgt al jaren de EMDR-trainingen in Nederland.

foto-gerke-dooijeweerd

Gerke Dooijeweerd is GZ-psycholoog, Psychotraumatherapeut, EMDR-practioner en supervisor voor de post master training voor eerstelijnspsychologen. Gerke is eigenaar van Psychologen Praktijk Dooijeweerd B.V. en ontwikkelaar van de app: Mind Your Head. In haar eigen praktijk behandelt ze (complexe) trauma’s bij kinderen en (jong) volwassenen.

foto-kimberly-stam

Kimberly Stam studeerde klinische psychologie aan de UvA. Zij is als ambtelijk secretaris en projectmedewerker verbonden aan de NtVP. Binnen de NtVP werkt zij aan de ontwikkeling van een kwaliteitsbewaking voor vroege opvang. Daarnaast is zij als junior onderzoeker betrokken bij enkele onderzoeken naar psychotraumagerelateerde onderwerpen.

kyra-foto

Kyra Cornelissen is GZ-psycholoog bij Centrum ’45. Daarnaast volgt zij het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCt. Zij is sinds 2014 verbonden aan de NtVP, eerst als ambtelijk secretaris en sinds 2016 als coördinator opleidingen.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen: