Aanvraag certificering Psychotraumatherapeut NtVP

U kunt de registratie aanvragen door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en de gevraagde documenten te uploaden via het formulier. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de gevraagde competenties. Omdat het beoordelen van uw werkervaring en werkwijze belangrijk zijn kan verzocht worden om een zelfevaluatieformulier in te vullen. Dit zal met name geschieden als de commissie een betere indruk wil krijgen van uw wijze van werken en de doelgroep waarmee u werkt.
Op basis van de door u ingediende gegevens beoordeelt de certificeringscommissie of u aan de gevaagde competenties voldoet (zie competentieprofiel). In de certificeringscommissie zitten deskundigen met een lange staat van dienst, met een verschillende therapeutische signatuur, werkveld en opleidingsachtergrond.
Naast het toekennen of afwijzen van de registratie kan de commissie adviezen geven indien uw aanvraag op één of meerdere punten niet voldoet.
Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de commissie dan kunt u hiertegen bezwaar en uiteindelijk beroep aantekenen (zie reglement).

Duur registratie en hercertificering

De registratie als Psychotraumatherapeut NtVP is 5 jaar geldig. Voor het verstrijken van die termijn moet herregistratie worden aangevraagd. Voor herregistratie is het nodig dat u bij blijft met de actuele ontwikkelingen op het terrein van de theorie, diagnostiek en behandeling van psychotrauma. Daarnaast zult u actief moeten blijven met de behandeling van cliënten met psychotrauma en gerelateerde stoornissen. De NtVP zal de eisen hiervoor in 2019 kenbaar maken.

Aanvraag registratie

U kunt zich laten registreren door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Voor zover u informatie die daar gevraagd wordt niet kwijt kunt u in het aanvraag formulier wordt u gevraagd deze in een van de antwoord vakken aan het einde van het formulier in te vullen. Daarnaast is het mogelijk om bewijsstukken te uploaden.


Profiel Psychotraumatherapeut

Om in aanmerking te komen voor de registratie als Psychotraumatherapeut dienen bewijsstukken aangeleverd te worden die de onderstaande 5 modules onderbouwen:

1. Ingangsniveau psychotrauma: Een brede algemene kennis van psychotrauma en gerelateerde thema’s wordt als bekend voorondersteld.

2. Diagnostiek en indicatiestelling: Er wordt verondersteld dat de kandidaat psychotraumatherapeut aantoonbare kennis heeft over diagnostiek bij psychotrauma en over de competenties beschikt om een casusconceptualisatie te maken. Een klinisch interview (zoals de CAPS of KIP) en een geschikte en gevalideerde vragenlijst (bijvoorbeeld een PTSS klachtenschaal) moet worden beheerst.

3. Voorbereiding op en ondersteuning bij traumabehandeling: De kandidaat psychotraumatherapeut wordt verondersteld binnen de behandeling cliënten vaardigheden te laten leren om niet door emoties, beelden en cognities overspoeld of ontregeld te raken en om optimaal te profiteren van de traumabehandeling. Binnen deze technieken of vaardigheden wordt een onderscheid gemaakt tussen (a) technieken voor het versterken van de veerkracht en (b) technieken voor het verbeteren van de emotieregulatie.

4. Behandeling: De kandidaat Psychotraumatherapeut moet ervaring hebben met tenminste twee behandelvormen waarvoor inmiddels voldoende bewijs voorhanden is. Daarbij dient tenminste één techniek tot de categorie te behoren waarvoor veel bewijs is aangetoond (te weten imaginaire exposure of EMDR), terwijl een tweede techniek kan zijn gekozen uit een categorie behandeltechnieken die ofwel op trauma gericht zijn maar waarvoor vooralsnog minder bewijsvoering bestaat, ofwel vanuit een andere methodologie zijn opgezet.

5. Verdieping: Van de kandidaat Psychotraumatherapeut wordt aanvullende expertise verwacht, met een omvang van 80 uur. Dit kan blijken uit kennis van en expertise op het terrein van specifieke doelgroepen of thema’s, of uit overige werkzaamheden.

Welke bewijsstukken moet ik uploaden?

De certificeringscommissie van de NtVP beoordeelt uw aanvraag aan de hand van een aantal bewijsstukken. Er wordt u gevraagd de volgende stukken op te sturen:

 1. Een casusbeschrijving volgens het volgende format.
 2. Een werkgeversverklaring volgens het volgende format, opgesteld door iemand die direct toezicht heeft op uw werkzaamheden. Deze brief dient de commissie inzicht te geven in uw werkzaamheden m.b.t. diagnostiek, stabilisatie en in hoeverre u betrokken bent bij traumabehandeling. Praktijkhouders wordt gevraagd om een boekhoudersverklaring.
 3. Certificaten van deelname aan de door u genoten opleidingen en/of cursussen i.h.k.v. de twee evidence-based behandelmethoden. Het gaat daarbij zowel om de (theoretische) opleiding als om het leren toepassen (werken onder supervisie).
  Voor EMDR is het certificaat van EMDR vervolg, of wanneer u in het bezit bent van het certificaat EMDR practitioner, voldoende. Voor CGT geldt, minimaal de CGT eisen van de GZ-opleiding, inclusief een TF-CGT opleiding (zoals BEPP, NET etc.) en bewijs van het leren toepassen onder supervisie.
 4. Certificaat van deelname aan een cursus, lezing of workshop omtrent het onderwerp stabilisatie.
 5. Andere relevante certificaten of getuigschriften van bij-en nascholing relevant voor de psychotraumatologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelname aan congressen, betrokkenheid bij onderwijs of wetenschappelijk onderzoek.

shutterstock_485159944-klein

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact op nemen met de projectgroep certificering van de NtVP, via certificering@ntvp.nl. Zij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de registratie? Aarzel ook dan niet om contact op te nemen.

Aanvraagformulier

  Correspondentieadres  DhrMevr
  Voorwaarden

  JaNee

  Indien u nog geen lid bent kunt u direct lid worden op onze site: Druk hier om lid te worden

   

  Opleiding

  GZ-psycholoog BIGKlinisch psycholoog BIGPsychotherapeut BIGPsychiater BIG

  Werkzaamheden
  Correspondentie

  De NtVP laat correspondentie zoveel mogelijk per e-mail. Daarnaast sturen wij regelmatig oproepen, vacatures of andere wetenswaardigheden betreffende de NtVP rond. Wilt u goed op de hoogte gehouden worden vul dan duidelijk leesbaar uw emailadres in, liefst twee adressen, dan weten wij zeker berichten bij u goed aankomen

  Relevante therapeutische opleidingen en ervaring

  Algemene opleiding

  Inleiding psychotrauma

  Opleiding en ervaring diagnostiek en indicatiestelling

  EMDR

  Ik heb de volgende opleidingen/ervaring

  Wat

  Wanneer

  Bewijs Bijgev.

  Eventuele toelichting

  EMDR basiscursus

  EMDR Level 2

  Min 50 uur gesuperviseerde EMDR behandeling met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen

  Verdere EMDR ervaring met  cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen

  EMDR basiscursus

  Wanneer

  Bewijs Bijgev. *

  Eventuele toelichting

  EMDR Level 2

  Wanneer

  Bewijs Bijgev. *

  Eventuele toelichting

  Min 50 uur gesuperviseerde EMDR behandeling met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen

  Wanneer

  Bewijs Bijgev. *

  Eventuele toelichting

  Verdere EMDR ervaring met  cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen

  Wanneer

  Bewijs Bijgev. *

  Eventuele toelichting

  Cognitieve gedragstherapie

  Wat

  Wanneer

  Bewijs Bijgev.

  Eventuele toelichting

  Basiscursus gedragstherapie

  CGT cursussen gericht op exposure

  Min 50 uur gesuperviseerde CGT behandeling met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen 

  Verdere CGT ervaring met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen 

  Cognitieve gedragstherapie

  Basiscursus gedragstherapie

  Wanneer

  Bewijs Bijgev. *

  Eventuele toelichting

  CGT cursussen gericht op exposure

  Wanneer

  Bewijs Bijgev. *

  Eventuele toelichting

  Min 50 uur gesuperviseerde CGT behandeling met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen 

  Wanneer

  Bewijs Bijgev. *

  Eventuele toelichting

  Verdere CGT ervaring met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen 

  Wanneer

  Bewijs Bijgev. *

  Eventuele toelichting

  Overige relevante opleiding en ervaring

  Gelieve bewijsstukken toe te voegen onderaan deze pagina (kopje upload bewijsstuken)


  JaNee  JaNee

  Indien ja, waar bestond de begeleiding bij het leren toepassen van de behandelwijze uit en hoeveel uren?  JaNee

  Zo ja, welke behandelwijze en hoeveel uur heeft u er totaal mee gewerkt?  JaNee

  Zo ja, welke en hoe frequent?
  JaNee

  Zo ja, kunt u deze specificeren?


  JaNee

  Zo ja, kunt u deze specificeren?

  Uploaden bewijsstukken


  Extra opmerkingen

  In behandeling name aanvraag

  Na indiening van het Aanvraagformulier Certificering Psychotraumatherapeut krijgt u een emailbericht ter verificatie van uw emailadres. Na deze verificatie, na ontvangst van alle benodigde stukken en na betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt hierover bericht.

  Disclaimer

  Wanneer u uw aanvraag verzend gaat u akkoord met de algmene voorwaarden. Daarnaast geeft u hierbij toestemming aan de NtVP voor het gebruik van uw gegevens voor ons openbaar register met Psychotraumatherapeuten.


  De NtVP werkt samen met de volgende partijen: