Aanvraag certificering Psychotraumatherapeut NtVP

U kunt de registratie aanvragen door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en de gevraagde documenten te uploaden via het formulier. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de gevraagde competenties. Omdat het beoordelen van uw werkervaring en werkwijze belangrijk zijn kan verzocht worden om een zelfevaluatieformulier in te vullen. Dit zal met name geschieden als de commissie een betere indruk wil krijgen van uw wijze van werken en de doelgroep waarmee u werkt.
Op basis van de door u ingediende gegevens beoordeelt de certificeringscommissie of u aan de gevaagde competenties voldoet (zie competentieprofiel). In de certificeringscommissie zitten deskundigen met een lange staat van dienst, met een verschillende therapeutische signatuur, werkveld en opleidingsachtergrond.
Naast het toekennen of afwijzen van de registratie kan de commissie adviezen geven indien uw aanvraag op één of meerdere punten niet voldoet.
Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de commissie dan kunt u hiertegen bezwaar en uiteindelijk beroep aantekenen (zie reglement).

Profiel Psychotraumatherapeut

Om in aanmerking te komen voor de registratie als Psychotraumatherapeut dienen bewijsstukken aangeleverd te worden die de onderstaande 6 modules onderbouwen.

Module 1 – Inleiding psychotrauma; deze module bevalt algemene achtergrondkennis over psychotrauma.
Module 2 – Diagnostiek en indicatiestelling: deze module gaat in op de zaken die belangrijk zijn bij de diagnostiek van psychotrauma en het indiceren van de gewenste behandeling. Training in een traumaspecifiek diagnostische instrument moet worden beheerst.
Module 3 – Een door de VEN geaccrediteerde EMDR vervolgopleiding
Module 4 – Trauma Focused CGT (zoals BEPP, NET, Exposure, TF-CGT of cognitieve gedragstherapie met een duidelijke focus op trauma), inclusief supervisie over 50 behandeluren bij een erkend supervisor op dit domein.
Module 5 – Stabilisatie: in deze module ligt de nadruk op de kennis van de hedendaagse discussie rondom het al dan niet toepassen van stabilisatie en het beheersen van basale stabilisatie technieken.
Module 6 – Een uitbreidings- of verdiepingsmodule. Hierin kan de kandidaat zelf een accent binnen de opleiding leggen, bijvoorbeeld gericht op een doelgroep of behandelmethode anders dan in module 3 of 4. Hier is ruimte voor een nog niet volledig evidence based, of meer experimentele behandeling.

Duur registratie en hercertificering

De registratie als Psychotraumatherapeut NtVP is 5 jaar geldig. Voor het verstrijken van die termijn moet herregistratie worden aangevraagd. Voor herregistratie is het nodig dat u bij blijft met de actuele ontwikkelingen op het terrein van de theorie, diagnostiek en behandeling van psychotrauma. Daarnaast zult u actief moeten blijven met de behandeling van cliënten met psychotrauma en gerelateerde stoornissen. De NtVP zal de eisen hiervoor in 2019 kenbaar maken.

Aanvraag registratie

U kunt zich laten registreren door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Voor zover u informatie die daar gevraagd wordt niet kwijt kunt u in het aanvraag formulier wordt u gevraagd deze in een van de antwoord vakken aan het einde van het formulier in te vullen. Daarnaast is het mogelijk om bewijsstukken up te loaden.

Welke bewijsstukken moet ik uploaden?

De certificeringscommissie van de NtVP beoordeelt uw aanvraag aan de hand van een aantal bewijsstukken. Het verschilt per aanvraag welke bewijsstukken de commissie graag zou ontvangen. Over het algemeen wordt u gevraagd de volgende stukken op te sturen:

  • een werkgeversverklaring, opgesteld door iemand die direct toezicht heeft op uw werkzaamheden. Deze brief dient de commissie inzicht te geven in uw werkzaamheden m.b.t. diagnostiek, stabilisatie en in hoeverre u betrokken bent bij traumabehandeling. Praktijkhouders wordt gevraagd om een boekhoudersverklaring.
  • certificaten van deelname aan de door u genoten opleidingen en/of cursussen i.h.k.v. de twee evidence-based behandelmethoden. Het gaat daarbij zowel om de (theoretische) opleiding als om het leren toepassen (werken onder supervisie). Doorgaans zijn dit certificaten van het behalen van (traumagerichte) CGT, NET, BEPP en EMDR. Voor EMDR is het certificaat van EMDR vervolg, of wanneer u in het bezit bent van het certificaat EMDR practitioner, voldoende. Voor CGT geldt, minimaal de CGT eisen van de gz opleiding, inclusief een TF-CGT opleiding en bewijs van het leren toepassen onder supervisie.

shutterstock_485159944-klein

Welke bewijsstukken kan ik daarnaast nog toevoegen?

Certificaat van deelname aan een cursus, lezing of workshop omtrent het onderwerp stabilisatie.
Andere relevante certificaten of getuigschriften van bij-en nascholing relevant voor de psychotraumatologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelname aan congressen, betrokkenheid bij onderwijs of wetenschappelijk onderzoek.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact op nemen met de projectgroep certificering van de NtVP, via certificering@ntvp.nl. Zij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de registratie? Aarzel ook dan niet om contact op te nemen.

Aanvraagformulier

Correspondentieadres

Voorwaarden

Indien u nog geen lid bent kunt u direct lid worden op onze site: Druk hier om lid te worden

 

Opleiding

Werkzaamheden
Correspondentie
De NtVP laat correspondentie zoveel mogelijk per e-mail. Daarnaast sturen wij regelmatig oproepen, vacatures of andere wetenswaardigheden betreffende de NtVP rond. Wilt u goed op de hoogte gehouden worden vul dan duidelijk leesbaar uw emailadres in, liefst twee adressen, dan weten wij zeker berichten bij u goed aankomen


Relevante therapeutische opleidingen en ervaring

Algemene opleiding

Inleiding psychotrauma

Opleiding en ervaring diagnostiek en indicatiestelling

EMDR

Ik heb de volgende opleidingen/ervaring
Wat Wanneer Bewijs Bijgev. Eventuele toelichting

EMDR basiscursus

EMDR Level 2

Min 50 uur gesuperviseerde EMDR behandeling met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen

Verdere EMDR ervaring met  cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen

EMDR basiscursus

Wanneer

Bewijs Bijgev.

Eventuele toelichting

EMDR Level 2

Wanneer

Bewijs Bijgev.

Eventuele toelichting

Min 50 uur gesuperviseerde EMDR behandeling met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen

Wanneer

Bewijs Bijgev.

Eventuele toelichting

Verdere EMDR ervaring met  cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen

Wanneer

Bewijs Bijgev.

Eventuele toelichting

Cognitieve gedragstherapie
Wat Wanneer Bewijs Bijgev. Eventuele toelichting

Basiscursus gedragstherapie

CGT cursussen gericht op exposure

Min 50 uur gesuperviseerde CGT behandeling met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen 

Verdere CGT ervaring met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen 

Cognitieve gedragstherapie

Basiscursus gedragstherapie

Wanneer

Bewijs Bijgev.

Eventuele toelichting

CGT cursussen gericht op exposure

Wanneer

Bewijs Bijgev.

Eventuele toelichting

Min 50 uur gesuperviseerde CGT behandeling met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen 

Wanneer

Bewijs Bijgev.

Eventuele toelichting

Verdere CGT ervaring met cliënten met psychotrauma gerelateerde stoornissen 

Wanneer

Bewijs Bijgev.

Eventuele toelichting

Overige relevante opleiding en ervaring
Gelieve bewijsstukken toe te voegen onderaan deze pagina (kopje upload bewijsstuken)Indien ja, waar bestond de begeleiding bij het leren toepassen van de behandelwijze uit en hoeveel uren?Zo ja, welke behandelwijze en hoeveel uur heeft u er totaal mee gewerkt?Zo ja, welke en hoe frequent?
Zo ja, kunt u deze specificeren?


Zo ja, kunt u deze specificeren?

Uploaden bewijsstukken

Extra opmerkingen

In behandeling name aanvraag
Na indiening van het Aanvraagformulier Certificering Psychotraumatherapeut krijgt u een emailbericht ter verificatie van uw emailadres. Na deze verificatie, na ontvangst van alle benodigde stukken en na betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt hierover bericht.

Disclaimer
Wanneer u uw aanvraag verzend gaat u akkoord met de algmene voorwaarden. Daarnaast geeft u hierbij toestemming aan de NtVP voor het gebruik van uw gegevens voor ons openbaar register met Psychotraumatherapeuten.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: