Niet dagelijks, maar toch, bij tijd en wijle, verwonder ik me er over hoe groot we in ons kikkerlandje zijn in de psychotraumatologie. We hebben gespecialiseerde behandelcentra in elke provincie, TopGGZ-programma’s voor psychotrauma, op bijna elke universiteit een onderzoekslijn of leerstoel met een focus op trauma.

Diagnostiek en behandeling van psychotrauma vraagt om specifieke expertise. Om die deskundigheid te garanderen biedt de NtVP de certificering tot psychotraumatherapeut. Wie zijn de professionals die deze certificering hebben? In deze rubriek komen zij aan het woord, geven hun blik op hun werkveld en hun visie op de certificering tot psychotraumatherapeut. Voor deze nieuwsbrief spraken wij met Sjef Berendsen.

Indra Boedjarath is in december 2022 gepromoveerd op haar onderzoek over de relatie tussen cultuur en suïcide. Verder is Indra werkzaam als psychotherapeut en heeft zij diverse bestuursfuncties gehad. Zij zag in de praktijk dat suïcide niet altijd psychische oorzaken heeft, maar er ook culturele invloeden zijn. In dit interview vertelt zij over haar onderzoek.

Door Iris van Dijk, promovenda aan de Universiteit Utrecht en lid van de NtVP communicatiecommissie Willemien van den Dorpel werkt als promovenda aan de Universiteit Leiden. Samen met een groot onderzoeksteam van de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en verschillende psychologen, onderzoekt ze de effectiviteit van behandelmethoden voor getraumatiseerde moeders met jonge kinderen na…

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer twee interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: Rood is ja van Sara Kroos en Zachtop lachen van Malou Holshuijsen.

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde ‘Special Interest Groups’ (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden. In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld leren we wat wapenfeitjes over de voorzitters van de Special Interest Groups. Deze keer: Lonneke Lenferink, assistent-professor op het gebied van rouw en trauma bij de Universiteit Twente en postdoctoraal onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek.

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni wordt weer de Nacht van de Vluchteling gehouden. Wil je meelopen? Laat het ons weten! Dan kunnen we NtVP-teams samenstellen. 

Dat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij een aantal bijzondere mijlpalen die zij de afgelopen maanden hebben behaald en interessante optredens in de media.

Werkt u in uw praktijk met trauma en hebt u een vraag over casuïstiek (indicatiestelling, diagnostiek, behandeling) of over de huidige wetenschappelijke stand van zaken op traumagebied? Stuur uw vraag op naar communicatie@ntvp.nl voor de Supervisierubriek!

Page 1 of 21 2
© 2023 NTVP - All Rights Reserved