Samen sterk Dit schrijvende kom ik letterlijk bij van het ESTSS-congres in Belfast van afgelopen week. Vier jaar na “onze” Rotterdamse editie, na twee keer pandemie-uitstel, was het een langgehoopt weerzien met de Europese psychotraumatologie en een langverwacht feest der herkenning. Of het nu wel of niet kwam door een post-pandemie effect: de stemming, de…

Diagnostiek en behandeling van psychotrauma vraagt om specifieke expertise. Om die deskundigheid te garanderen biedt de NtVP de certificering tot psychotraumatherapeut. Wie zijn de professionals die deze certificering hebben? In deze rubriek komen zij aan het woord, geven hun blik op hun werkveld en hun visie op de certificering tot psychotraumatherapeut. Voor deze nieuwsbrief spraken wij met Ursula Hendriks.

Melanie Baas is gynaecoloog in opleiding bij het Martini Ziekenhuis in Groningen en promovendus bij het OLVG ziekenhuis Oost in Amsterdam. In haar werkzaamheden als onderzoeker kijkt Melanie naar angst en PTSS-klachten gerelateerd aan zwangerschap en bevalling. Greta Piwanski sprak haar over haar onderzoek en ervaringen in de praktijk.

Yvonne Merkies werkt als klinisch psycholoog en manager behandelzaken bij Sinai Centrum. Ze is tevens VGCt docent en geeft seksuologie lessen aan GZ-psychologen in opleiding. Samen met haar collega’s Drs. Gertruud Borst en Dr. Peter Leusink publiceerde ze in april 2023 het boek “Seksuele problemen” met als doel seksuele problematiek meer bespreekbaar te maken. In dit interview benadrukt ze het belang van seksuele problematiek voor psychologen, met specifieke aandacht voor de relatie tot psychotrauma.

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer vier interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: “Over Leven – Moed en groei na kindermishandeling en misbruik”, “Hoe swipe je een trauma weg”, “Sam en het niet-leuke geheim” en “Wanneer de (alarm)bel rinkelt”.

De NtVP nodigt je van harte uit voor het symposium Wie knipt de kapper? op 2 november 2023 in Harderwijk. Met lezingen en workshops om kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van opvang en nazorg van medewerkers op te doen. Daarnaast presenteert de NtVP de resultaten van de CONNECT studie naar de psychosociale gevolgen van de coronapandemie in Nederland op het ARQ najaarscongres.

De NtVP nodigt je van harte uit voor het symposium Wie knipt de kapper? op 2 november 2023 in Harderwijk. Met lezingen en workshops om kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van opvang en nazorg van medewerkers op te doen. Daarnaast presenteert de NtVP de resultaten van de CONNECT studie naar de psychosociale gevolgen van de coronapandemie in Nederland op het ARQ najaarscongres.

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek.

Werkt u in uw praktijk met trauma en hebt u een vraag over casuïstiek (indicatiestelling, diagnostiek, behandeling) of over de huidige wetenschappelijke stand van zaken op traumagebied? Stuur uw vraag op naar communicatie@ntvp.nl voor de Supervisierubriek!

De certificeringscommissie heeft in de afgelopen maanden weer een groot aantal behandelaren mogen hercertificeren. Meer informatie is te vinden in het online register op de website van de NtVP.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved