Wanneer deze nieuwsbrief uit is, heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Joanne Mouthaan – we zullen dit tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in januari 2022 ten overstaan van de leden bezegelen. Dit is dus mijn laatste opening van de nieuwsbrief. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik ben erg trots op onze vereniging!

Diagnostiek en behandeling van psychotrauma vraagt om specifieke expertise. Om die deskundigheidte garanderen biedt NtVP de certificering tot psychotraumatherapeut. Wie zijn de professionals die deze certificering hebben? In deze rubriek komen zij aan het woord, geven hun blik op hun werkveld en hun visie op de certificering tot psychotraumatherapeut. Voor deze nieuwsbrief spraken wij met Wendy Weijts.

Sanne Swart is klinisch psycholoog/psychotherapeut bij GGZ Friesland. In oktober 2021 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de behandeling van vroegkinderlijk trauma en emotionele verwaarlozing. In dit interview vertelt zij meer over haar proefschrift ‘The course of survivors of early childhood trauma and emotional neglect: never easy, but worth it?’

Anne Marsman is psycholoog, in opleiding tot lichaamsgericht traumatherapeut en gepromoveerd op onderzoek naar de lange termijn gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd. In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ combineerde ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten, en benadrukte ze de rol van het lichaam in de relatie tussen deze twee.

Voor sommige kinderen en jongeren die te maken krijgen met het overlijden van een dierbare kan het lastig zijn om na een tijd weer door te gaan met hun leven. Zij kunnen hierdoor problemen krijgen die hun leven thuis, op school of daarbuiten lastig maken. Er is nog te weinig bekend over hoe we de problemen die zij kunnen ervaren snel kunnen herkennen en hoe we hen passende hulp kunnen bieden. Lynn, inmiddels 22, deelt met ons haar verhaal over waar zij als 15-jarige tegenaan liep, toen haar oudere broer overleed door een motorongeluk

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek.

Binnen de NtVP lezen we veel boeken waarin psychotrauma een hoofdrol speelt. Dat kunnen informatieve boeken zijn, biografieën of fictie. Deze keer hebben we drie interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: ‘The End of Trauma’ van George Bonanno, ‘De Stenen Getuigen’ van Hikaru Okuizumi, ‘Oskar’ van Evelien Speel en Christiaan Helmig en ‘Schaduwoorlog Uruzgan’ van Olof van Joolen &  Silvan Schoonhoven.

Een aantal lees- kijk- en luistertips voor de kerstvakantie.

De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Veel dingen vinden nog steeds thuis plaats, waardoor we zwaarder belast worden en er zijn veel regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis.

De “ESTSS Future International Leadership Group“ van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)  zoekt nieuwe leden. De leden van deze groep zijn toegewijde jonge professionals op het gebied van psychotraumatologie in Europa. Het doel is om een netwerk van jonge professionals met interesse in psychotrauma te vormen en hen in staat stellen hun leiderschapskwaliteiten en internationale ervaringen op te doen. 

Page 1 of 21 2
© 2023 NTVP - All Rights Reserved