Attentional bias Komt u dit bekend voor? Wanneer ik naar de tandarts moet, zijn er veel meer reclames over tandpasta’s en mondcontroles op televisie. Als ik voor een presentatie met de voorbereiding bezig ben, twijfel ik sterk over wat ik wel en niet goed weet. Toen ik ooit deel uitmaakte van Illustra, het leukste dispuut…

Met 4 keynote sprekers, 13 preconference workshops, 7 master classes, een open supervisie, 6 expert panels, 5 special interest groepslunches, 49 symposia, 6 flashtalk sessies met totaal 45 flashtalks, en 190 posters zit het programma van het ESTSS congres bommetje vol mooie onderdelen, waar we zelf maar moeilijk uit kunnen kiezen! Eigenlijk zouden we zelf…

Gevraagd: Basispsycholoog of student met een universitaire achtergrond in de psychologie of onderwijskunde die affiniteit heeft met het werkveld psychotrauma en het leuk vindt om op beleidsniveau over geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder psychotraumatologie, na te denken. Ambtelijk secretaris accreditatiecommissie Voor de werkgroep certificering van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) zijn wij op zoek…

Het deskundigheidsgebied van de Psychotraumatherapeut NtVP omvat algemene kennis over psychotrauma, het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan en het toepassen van psychologische behandelingsmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand na het meemaken van een of meerdere traumatische gebeurtenissen. Daarnaast heeft de Psychotraumatherapeut recente werkervaring in…

In de Lezingencyclus organiseert de NtVP 3 lezingen per jaar. De lezingen zijn bedoeld om leden geïnformeerd te houden van recente ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de psychotraumatologie. In iedere lezing zullen twee sprekers aan bod komen. De twee presentaties per lezing zullen een combinatie zijn van praktijk en wetenschap. Voorafgaand aan de…

© 2023 NTVP - All Rights Reserved