Afscheid Mariel Meewisse Zin of geen zin, het onderwerp afscheid ligt nu op tafel. Het zullen de laatste woorden zijn die ik tot u spreek vanuit mijn rol als voorzitter. Cliënten voelen soms wrevel als ik bij herhaling wijs op het naderend einde van het traject. Zij willen de tijd vaak liever gebruiken voor andere…

Onder een wit dekentje van sneeuw en met een code geel weeralarm vond op 30 januari jl. de ALV plaats in Breukelen. Een evaluatie van de activiteiten over 2018 werd gegeven en portefeuillehouders presenteerden de plannen voor het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over de NtVP plannen voor dit jaar? Lees dan het jaarplan…

Hallo collega’s, Graag zou ik samen met andere hulpverleners uit het veld de handen ineenslaan om kennis te delen en te vergroten op het gebied van traumaverwerking binnen de forensische zorg. Het is bekend dat veel cliënten die in de forensische zorg terecht komen zelf kampen met trauma-gerelateerde klachten. Bijvoorbeeld door eerder opgedane traumata, trauma…

Hallo collega’s, Hulpverleners krijgen regelmatig te maken met vermoedens en verhalen van huiselijk geweld. Hoe gaan we hier mee om in een veranderende samenleving met verschillende culturen en achtergronden? Hoe gaan we om met de meldcode? Graag zou ik met andere collega’s kennis willen delen en vergroten als het gaat om traumaverwerking met betrekking tot…

In de eerste weken van 2019 heeft de certificeringscommissie weer drie gekwalificeerde behandelaars mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten! De werkadressen van onderstaande Psychotraumatherapeuten zijn te vinden in het online register op de website van de NtVP. Overweegt u zelf om de registratie als Psychotraumatherapeut aan te vragen? Voor meer informatie over…

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2018 en de plannen voor 2019? Kom naar de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 30 januari 2019 (inloop vanaf 18.00 uur) waar we de ontwikkelingen en de actieplannen doornemen. Locatie ALV en lezingen Van der Valk Hotel, Breukelen, Stationsweg 91, Breukelen (5 minuten lopen van NS station…

In de afgelopen vier jaar heeft de NtVP een grote groei en ontwikkeling doorgemaakt. Zonder onze inspirerende, enthousiaste en doortastende voorzitter Mariel Meewisse was dit niet gelukt. Tijdens de ALV in november 2014 werd Mariel, samen met een heel nieuw, door haar samengesteld, bestuur geïnstalleerd. Nu, ruim vier jaar en vele uren werk later, is…

Traditiegetrouw starten we de NtVP Lezingencyclus met twee lezingen direct na de ALV (20.15 uur). In lijn van de aandacht vanuit de vereniging voor vroege opvang na incidenten, waaronder ook de recente start van de accreditatie en certificering voor nuldelijnsondersteuners, zullen de volgende lezingen gehouden worden: ‘Focus op bewijsvoering en ontwikkelingen in de eerste opvang…

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) heeft de afgelopen jaren, samen met partners in het veld, een accreditatie-en certificeringstraject voor psychosociale nuldelijnsondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen ontwikkeld. Dit heeft geresulteeerd in de accreditatie-en certificeringsnota ‘Accreditatie-en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning’. In dit document kunt u alle informatie vinden over de totstandkoming van het project en de criteria…

Vanaf 2019 zal met regelmaat een lezing geoganiseerd worden. Deze lezingen zijn voor NtVP leden gratis toegankelijk (niet leden betalen een kleine bijdrage). Traditiegetrouw zal ook na de aankomende Algemene Ledenvergadering op 30 januari 2019 een lezing worden gehouden. Het thema van de lezing zal zijn: Focus op wetenschappelijk bewijs en ontwikkelingen in de eerste opvang…

© 2019 NTVP - All Rights Reserved