We zijn op zoek naar een web-beheerder die de NtVP-website en social-media accounts van de vereniging kan onderhouden. Wil jij meewerken aan het delen van kennis op het gebied van psychotrauma? Reageer dan voor 31 oktober op onze vacature.

Vakantie Het gaat niet altijd goed. Mensen raken verzeild in een auto-ongeluk, vergeten voldoende water te drinken en raken oververhit, vallen van een bergrichel, of worden verplet onder een rotsblok, ze worden ziek, bedreigd of bestolen. Hoezeer we ook een voorstelling hebben van rust, zon en vrolijkheid, het lot kan anders bepalen. Wordt er extra…

Op woensdag 25 september jl. vonden er 2 lezingen plaats in het kader van de NtVP-lezingencyclus. Tijdens de eerste lezing vertelde Anneke Sips over de toegevoegde waarde van yoga bij behandeling van trauma. Marie-José van Hoof ging tijdens haar presentatie o.a. in op de vragen “Wat is de unieke relatie van gehechtheid en die van…

In het kader van de opleiding tot Psychotraumatherapeut krijgen wij regelmatig verzoeken binnen van belangstellenden met de vraag of de NtVP kan helpen in de zoektocht naar een passende supervisor. De opleiding tot Psychotraumatherapeut gaat immers niet alleen om feitelijke kennis maar ook om of deze kennis op adequate wijze toegepast kan worden. In april…

We zijn op zoek naar een basispsycholoog of psychologie-student die affiniteit heeft met digitale communicatie (web-beheer, social media) en het leuk vindt om betrokken te zijn bij de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder psychotraumatologie. Voor de werkgroep communicatie en kennisdeling van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) zijn wij op zoek naar een web-beheerder die…

U heeft ze af en toe vast voorbij zien komen op onze website, LinkedIn of Twitter; de Nederlandse vertalingen van samenvattingen van wetenschappelijke artikelen op het gebied van psychotrauma.Maar wist u ook dat er inmiddels al ruim 100 vertaalde EJPT abstracts op onze website te vinden zijn? Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een…

Het deskundigheidsgebied van de Psychotraumatherapeut NtVP omvat algemene kennis over psychotrauma, het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan en het toepassen van psychologische behandelmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand na het meemaken van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. Daarnaast heeft de Psychotraumatherapeut recente werkervaring in…

Bruggen bouwen 13-16 juni was het congres van de ESTSS in Rotterdam, georganiseerd door de NtVP. Een grote klus die prachtig is uitgepakt. Bruggen zijn gebouwd tussen diverse disciplines: artistieke, wetenschappelijke en sportieve evenementen wisselden elkaar af; tussen verschillende presentatievormen: er waren posters, flashtalks, symposia en masterclasses naast de key-note lezingen. En, inhoudelijk werden bruggen…

De NtVP heeft het initiatief genomen om de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van nuldelijnsondersteuning nader te definiëren en te borgen middels een accreditatie- en certificeringstraject. Dit traject is van start gegaan in oktober 2018. In de eerste helft van 2019 heeft de accreditatiecommissie de eerste aanvragen mogen ontvangen. Dit heeft geresulteerd in…

Written by Maya Meentken¹ & Marie-Louise Kullberg² 1 Department of Child and Adolescent Psychiatry/Psychology, Erasmus MC – Sophia Children’s Hospital, Rotterdam, The Netherlands 2 Department of Clinical Psychology, Leiden University, the Netherlands We are Maya and Marie-Louise, two Dutch PhD Candidates, sharing some of our ESTSS conference 2019 – both scientific and non-scientific – highlights with…

© 2019 NTVP - All Rights Reserved