In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een systematische review onderzocht de relatie tussen lichamelijke activiteit en individuele geestelijke gezondheid, fysiologie, subjectieve kwaliteit van leven en welzijn na traumatische gebeurtenissen. Een andere studie onderzocht de effectiviteit van EMDR voor ernstige angst voor kankerrecidive bij acht borst- en darmkankeroverlevenden. Een systematische review en meta-analyse onderzocht het gebruik van de ‘PTSD Coach’ interventie, zowel web-based als via mobiele applicaties, bij mensen die aan trauma zijn blootgesteld.

De NtVP nodigt je van harte uit voor het symposium Wie knipt de kapper? op 2 november 2023 in Harderwijk. Met lezingen en workshops om kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van opvang en nazorg van medewerkers op te doen.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht of het herbeleven van traumatische herinneringen vergelijkbaar werkt bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en langdurige rouwstoornis, en of het vergelijkbaar gerelateerd is aan behandelingssucces. Een experimentele studie onderzocht de relatie tussen de gevoeligheid van het Behavioural Inhibition System (BIS) vóór een trauma en PTSS-symptomen. Een onderzoek onder jongvolwassenen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) onderzocht de relatie tussen slaap en PTSS-symptomen met behulp van subjectieve (slaapdagboek) en objectieve metingen van slaap (actigrafie). Een ander onderzoek richtte zich op de relatie tussen slaapstoornissen en emotie dysregulatie bij het ontwikkelen van PTSS na een traumatische gebeurtenis.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht de rol van zelfonthulling als mogelijke moderator van de associaties tussen schaamte en gecompliceerde rouw/depressie bij 152 suicide-loss survivors. Een andere studie onderzocht de onafhankelijke effecten van negatieve jeugdervaringen (ACEs) en positieve jeugdervaringen (PCEs) op het psychosociale welzijn van kinderen en hoe ACEs en PCEs worden doorgegeven tussen generaties. In een andere studie is onderzocht welke associaties er zijn tussen de ernst van PTSS, gerelateerde dissociatie en emotieregulatie symptomen en alcohol-/drugsmisbruik onder Canadese zorgmedewerkers en hulpverleners tijdens de COVID-19-pandemie. Een kwalitatieve studie richtte zich op het onderzoeken van herinneringen aan gebeurtenissen vlak voor een traumatische ervaring.

De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken: zoals oorlogservaringen, maar ook onderdrukking, vervolging en migratie. Verschillende generaties verhouden zich anders tot het verleden, en geven daar vaak een eigen betekenis aan. In deze editie van Impact Magazine staat het thema psychotrauma door de eeuwen heen centraal.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een randomized controlled trial analyseerde de kosteneffectiviteit van drie exposure-based behandelingen bij patiënten met PTSS gerelateerd aan misbruik in de kindertijd. Een review evalueerde het onderzoek naar de effectiviteit van Acceptatie en Toewijdingstherapie (ACT) voor PTSS en gokverslaving in veteranen. Een exploratieve studie evalueerde de langdurige effecten van vroege negatieve ervaringen op het aanpassingsvermogen.

De hevige aardbevingen op 6 februari die Turkije en Syrië troffen, hebben geleid tot enorme vernietiging, een groot verlies van levens en het ontbreken van veiligheid en basale levensbehoeften voor honderdduizenden mensen. De NtVP is diep bedroefd en betuigt haar medeleven met degenen die – direct of indirect – zijn getroffen door deze ramp en de nasleep ervan.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een kwalitatieve studie werden interviews met experts gehouden om te achterhalen wat overeenkomende thema’s zijn met betrekking tot de reïntegratiefase van CPTSS-behandeling. Een andere studie onderzocht een mogelijke cognitieve samenhang tussen meervoudige traumatische gebeurtenissen en de ernst van PTSS-symptomen via disfunctionele cognities en verwachtingen.

Op woensdag 25 januari vonden 2 online lezingen plaats met als thema: “Dissociatie, na de zorgstandaard”

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review is de relatie tussen opvoedingsreacties en posttraumatische stresssymptomen bij kinderen onderzocht. Een transnationale studie onderzocht associaties tussen copingstrategieën en psychologisch leed bij inwoners van Oekraïne, Polen en Taiwan tijdens de beginfase van de oorlog van 2022 in Oekraïne. Een cross-sectionele studie onderzocht de relatie tussen bevallingservaring, PTSS-symptomen, hechtingsstijl, depressie, moeder-baby hechtingsstoornissen en ontevredenheid over partnerrelaties.

Page 1 of 1011 2 3 101
© 2023 NTVP - All Rights Reserved