De NtVP zoekt een ambtelijk secretaris certificeringen.

Werken voor de NtVP inspireert en geeft energie.

De NtVP is dé toonaangevende vereniging voor experts en organisaties in Nederland en België die zich bezighouden met psychotrauma. Ons doel is om expertise te bevorderen bij het voorkomen, signaleren en behandelen van psychotrauma, om de geestelijke gezondheid te verbeteren en negatieve maatschappelijke gevolgen te verminderen.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een observationeel onderzoek richtte zich op de rol van dissociatiegerelateerde overtuigingen over geheugen in trauma-gerichte behandeling van PTSS. Een prospectieve klinische studie onderzocht de effectiviteit van kortdurende, intensieve trauma-gerichte therapie voor patiënten met PTSS en gelijktijdige depressieve stoornis. Een systematische review onderzocht het gebruik van opioïde antagonisten, zoals naltrexon, naloxon en nalmefeen, als behandeling voor dissociatieve symptomen en stoornissen.

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. In deze editie van Impact Magazine staat het thema taal centraal.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een systematische review en meta-analyse van tien klinische onderzoeken onderzochten de effectiviteit van Neurofeedback via elektro-encefalografie (EEG-NFB) bij de behandeling van PTSS en gerelateerde symptomen. Een voorlopig onderzoek richtte zich op zelfstigma bij mensen met dissociatieve symptomen, vaak gerelateerd aan psychologisch trauma. Een internationale studie onderzocht de perspectieven en praktijken van onderzoekers op het gebied van traumatische stress met betrekking tot gegevensuitwisseling, hergebruik en de implementatie van FAIR-gegevensprincipes (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar).

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Uit een case-case–control comparison studie onder jongvolwassene studenten blijkt dat het beëindigen van een niet-echtelijke romantische relatie aanzienlijk geassocieerd is met symptomen van PTSS. Een longitudinaal onderzoek onder postpartum vrouwen tijdens de COVID-19 pandemie onderzocht factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van PTSS na de bevalling. Een klinisch onderzoek evalueerde de effectiviteit van een acht sessies durende videoconferentie-gebaseerde therapie genaamd Deep Brain Reorienting (DBR) voor individuen met PTSS.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een systematische review en meta-analyse keek naar de cortisolreactie op traumatische stimuli en de correlatie tussen cortisol en PTSS-symptomen. Een systematische review onderzocht de effecten van danstherapie bij volwassenen met psychologisch trauma en de barrières en bevorderende factoren voor het therapeutische gebruik van deze therapie.

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Ook zetten we graag het onderwerp psychotrauma op de kaart. Lezen is voor velen een onmisbaar onderdeel van de zomervakantie. Daarom hebben we een aantal boeken uit onze boekrecensies van de afgelopen maanden uitgezocht om nog eens in het zonnetje te zetten: boeken die geschikt zijn om te in de zomervakantie, met het onderwerp psychotrauma in de hoofdrol.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een systematische review en meta-analyse onderzocht de effectiviteit van psychosociale interventies voor het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het voorkomen van mentale symptomen bij gedwongen ontheemde personen van alle leeftijden, zoals vluchtelingen en intern ontheemden. Een RCT onderzocht de aanvaardbaarheid van begeleide internetgebaseerde cognitieve gedragstherapie met een trauma-focus (i-CBT-TF) genaamd ‘Spring’ voor milde tot matige PTSS, in vergelijking met face-to-face CBT-TF. Een andere studie onderzocht de reden achter het verschil in scores tussen de PCL-5 en de CAPS-5. Een beschrijvende studie richtte zich op de rol van ouderfactoren bij het behalen van positieve resultaten in de eerste fase van stepped care cognitieve gedragstherapie voor kinderen na een trauma.

De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken: zoals oorlogservaringen, maar ook onderdrukking, vervolging en migratie. Verschillende generaties verhouden zich anders tot het verleden, en geven daar vaak een eigen betekenis aan. In deze editie van Impact Magazine staat het thema uitbuiting en mensenhandel centraal.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een systematische review onderzocht de relatie tussen lichamelijke activiteit en individuele geestelijke gezondheid, fysiologie, subjectieve kwaliteit van leven en welzijn na traumatische gebeurtenissen. Een andere studie onderzocht de effectiviteit van EMDR voor ernstige angst voor kankerrecidive bij acht borst- en darmkankeroverlevenden. Een systematische review en meta-analyse onderzocht het gebruik van de ‘PTSD Coach’ interventie, zowel web-based als via mobiele applicaties, bij mensen die aan trauma zijn blootgesteld.

Page 1 of 1021 2 3 102
© 2023 NTVP - All Rights Reserved