Heb jij affiniteit met het werkveld van psychotrauma, en zou je het leuk vinden om hierin meer te betekenen?

Wij zijn vanwege een bestuurswisseling op zoek naar een nieuwe secretaris, die voor een periode van 4 jaar ons bestuur wil komen versterken. Het is niet nodig dat je een professionele achtergrond hebt binnen het werkveld, affiniteit en enthousiasme is genoeg!

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd onderzocht of het meemaken van kindermishandeling leidt tot problemen met het reguleren van comfortabele interpersoonlijke afstand. In een tweede onderzoek werd de relatie tussen rouwreacties en sociale steun bestudeerd bij Chinese nabestaanden die hun enige kind hebben verloren (bekend als Shidu-ouders). Een ander onderzoek was gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een psychometrische evaluatie van een therapeutische therapietrouw- en competentieschaal voor rouwgerichte cognitieve gedragstherapie (CGT). Tot slot onderzochten Lieke Kooij, Thimo van der Pol, Joost Daams, Irma Hein & Ramón Lindauer gemeenschappelijke elementen uit evidence-based traumatherapieën voor kinderen en adolescenten.

In deze speciale aflevering van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak vanaf de Oranjekazerne in Schaarsbergen met Dutchbat-III-veteranen. Over de impact die hun onmogelijke missie in Srebrenica op hun levens heeft gehad en over wat zij 27 jaar na dato nog aan excuses en erkenning hebben.

Deze meta-analyse onderzocht de prevalentie van depressie, PTSS, bipolaire stoornis, en psychose bij volwassen vluchtelingen en asielzoekers. 40 studies met in totaal 11053 deelnemers werden in de analyse meegenomen. De geschatte prevalentiecijfers waren 32% voor depressie, 31% voor PTSS, 5% voor bipolaire stoornis en 1% voor psychose. Dit wijst op een opmerkelijk hoge prevalentie van psychische stoornissen bij vluchtelingen. Deze resultaten illustreren de negatieve gevolgen van oorlog en geweld en de noodzaak van interventies op het gebied van de geestelijke gezondheid om psychische stoornissen bij vluchtelingen aan te pakken.

Ouders willen goed voor hun kinderen zorgen, maar soms lukt dat niet. Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland groeien op met een ouder met psychische problemen of verslaving. Dat is 1 op de 6 kinderen. Zij lopen ook nog eens een veel grotere kans om zélf psychische problemen of een verslaving te ontwikkelen. In De Publieke Tribune vertellen ervaringsdeskundigen hun ervaringen aan staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen.

STRENGTHS is een multinationaal onderzoeksproject naar schaalbare interventies voor Syrische vluchtelingen, gesteund door de HORIZON 2020 subsidie van de EU. Vandaag vindt het eindsymposium plaats met de resultaten van de studies met als feestelijke afsluiting de oratie van projectleider Marit Sijbrandij.

In het programma “Recht in de Ogen” gaan dader en slachtoffer van een misdrijf met elkaar in gesprek, wat zorgt voor ontroerende ontmoetingen. Woede en tegenstellingen maken plaats voor begrip en erkenning en soms zelfs tot verzoening.

Deze meta-analyse evalueerde de werkzaamheid van traumagerichte begeleide zelfhulp in het verminderen van PTSS-symptomen en comorbide depressieve en angstsymptomen. In totaal werden 17 studies meegenomen die traumagerichte geleide zelfhulp vergeleken met verschillende controle groepen. De resultaten wijzen erop dat traumagerichte begeleide zelfhulp een veelbelovende behandeling voor PTSS en comorbide depressieve en angstsymptomen is, maar mogelijk niet geschikt is voor bepaalde personen op bepaalde momenten.

Een groep vrijwilligers voert met de hulp van geïnfiltreerde vrouwen gevaarlijke reddingsmissies uit om Yezidi-vrouwen en -meisjes te bevrijden uit IS-gevangenschap. Eenmaal bevrijd staan de vrouwen en meisjes voor de zware taak hun leven opnieuw te beginnen

Het doel van deze review was te conceptualiseren hoe structureel racisme en cumulatief trauma fundamentele drijfveren kunnen zijn voor de intergenerationele overdracht van depressie. De auteurs stellen dat het begrijpen van risicofactoren voor depressie, in het bijzonder de intergenerationele reikwijdte ervan, vereist dat structureel racisme erkend wordt.

Page 1 of 991 2 3 99
© 2022 NTVP - All Rights Reserved