In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie bepaalde de effecten van een intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en BPS bij 45 patiënten. Een cross-sectionele studie onderzocht de prevalentie van psychologische distress in een studentenpopulatie tijdens de eerste twee lockdowns in verband met de COVID-19 pandemie. Een andere studie gebruikte kunstmatige intelligentie om dissociatieve patiënten te identificeren en eerdere zelfmoordpogingen te voorspellen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review werd onderzoek samengevat waarin de activering van het autonome zenuwstelsel en dissociatie bij PTSS-patiënten werd geëvalueerd om de validiteit van bestaande neurofysiologische modellen van traumagerelateerde hypoarousal te onderscheiden. Een ander onderzoek gebruikte latente klassenanalyses om na te gaan of symptomen van ontwikkelingstrauma verder reiken dan, of samen voorkomen met symptomen van PTSS bij 507 kinderen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een review onderzocht de neurobiologie van systemen in de zich ontwikkelende hersenen die het meest beïnvloed worden door fysieke en emotionele trauma’s en verwaarlozing. Een kwalitatieve studie onderzocht de ervaringen en perspectieven van COVID-19 gezondheidszorgmedewerkers. In een meta-analyse werd de huidige stand van zaken over de effecten van psychologische interventies voor PTSS op het negatieve zelfbeeld samengevat.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Twee pilot-studies evalueerden de toepasbaarheid, aanvaardbaarheid en voorlopige effectiviteit van PTSD Coach, een openbaar toegankelijke internet-interventie en mobiele app, in een Zuid-Afrikaanse context met schaarse middelen. Een andere studie beschreef de ontwikkeling van de multidisciplinaire centra voor seksueel geweld in Nederland. Een RCT vergeleek de effectiviteit van Interpersoonlijke Psychotherapie met sertraline voor 74 vrouwen met PTSS na recent seksueel geweld. Een RCT vergeleek de effectiviteit van Interpersoonlijke Psychotherapie met sertraline voor 74 vrouwen met PTSS na recent seksueel geweld.

De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken: zoals oorlogservaringen, maar ook onderdrukking, vervolging en migratie. Verschillende generaties verhouden zich anders tot het verleden, en geven daar vaak een eigen betekenis aan. In deze editie van Impact Magazine staat het thema Rituelen centraal.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd onderzocht of trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie effectief is voor het verminderen van PTSS en cPTSS bij 73 getraumatiseerde jongeren. In een andere studie werd het traumatype als potentiële moderator van PTSS-symptoomnetwerken onderzocht. Een experimentele studie onderzocht de effectiviteit van een op afstand gegeven intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en Complexe PTSS.

Speciaal voor studenten is er de kans om mee te helpen en deel te nemen aan het jaarcongres van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) op 30 september.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een prospectieve verkennende studie in een steekproef van 455 vrouwelijke overlevenden van verkrachting onderzocht de associatie van single nucleotide polymorfismen (SNPs) in het adiponectine gen (ADIPOQ) en PTSS ernst, en de interactie van deze SNPs met jeugdtrauma in het modereren van de associatie met PTSS ernst. In een andere studie werd met behulp van een netwerkbenadering een reeks prenatale risicofactoren onderzocht die ACE’s bij moeders in verband kunnen brengen met vroeggeboorte en laag geboortegewicht bij het kind. Een systematische review beoordeelde de intensiteit en het verloop van rouw bij vrouwen met een miskraam of doodgeboorte en schatte de frequentie van ernstige rouwreacties in deze populatie.

Met behulp van literatuurgegevens, patiëntenvertegenwoordigers en deskundigen ontwikkelden de auteurs van dit artikel een online behandelmodule voor moral injury bij militaire veteranen en politieagenten, die gebruikt kan worden in combinatie met face-to-face therapie. De module werd door 15 beoordelaars, waaronder patiëntenvertegenwoordigers, multidisciplinaire hulpverleners en deskundigen, positief beoordeeld.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén artikel beschrijft bestaande literatuur over de impact van het ontmoeten van kinderen en kindsoldaten tijdens militaire uitzendingen en het risico op moreel trauma dat hierop volgt. Een tweede studie geeft inzicht in de impact die ervaringen van gezondheidszorgmedewerkers met verschillende etnische achtergronden tijdens de pandemie hadden op hun geestelijke gezondheid.In een andere studie werden de psychometrische eigenschappen van het Child and Adolescent Trauma Screen 2 (CATS-2) onderzocht als maat voor PTSS en CPTSS. Patricia Dashorst, Rafaële Huntjens, Trudy Mooren, Rolf Kleber en Peter de Jong onderzochten directe en indirecte intrusies bij nakomelingen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

Page 1 of 1001 2 3 100
© 2022 NTVP - All Rights Reserved