In dit internationale onderzoek worden EMDR, volgens het oorspronkelijke Shapiro protocol, en Imagery Rescripting, vergeleken als behandelingen voor PTSS t.g.v. trauma’s uit de kindertijd (voor het 16e levensjaar). Er wordt o.m. onderzocht hoe de twee behandelingen zich verhouden in effectiviteit en in werkingsmechanismen. Ook worden perspectieven van cliënten en van therapeuten in kaart gebracht d.m.v….

Een Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee of meer van elkaar gescheiden identiteiten. Deze identiteiten verschillen in gevoelens, gedrag, en ervaren kennis van gebeurtenissen in het heden en het verleden. In Nederland zijn diverse behandelingen voor DIS. Momenteel is nog niet duidelijk welke behandeling het meest effectief is. Om mensen…

In een serie experimentele en klinische studies wordt bestudeerd hoe verstijven van angst tijdens een trauma de verwerking van een trauma beïnvloedt.

Na het meemaken van een traumatische gebeurtenis kan iemand veel gevoelens van angst ontwikkelen, maar ook van boosheid of verbittering. In deze studie onderzoeken hoe vaak verbittering voorkomt, en welke factoren samenhangen met deze reactie. Deze studie verzamelt landelijke gegevens van zowel normalen als PTSS-patiënten. Hoofdonderzoeker(s): Aysun Tasmedir, Ger Keijsers, Maartje Vroling en Agnes van…

In de TTIP studie worden patiënten met een psychose en PTSS behandeld met exposure of EMDR in een gecontroleerd design. Er wordt gekeken naar effectiviteit, processen van verbetering, moderatoren en mediatoren. Ook is data verzameld middels Experience Sample Method (ESM). Voor resultaten tot nu toe, meer informatie en een documentaire: www.traumaenpsychose.nl Hoofdonderzoeker(s): : David van…

Page 5 of 5 1 3 4 5
© 2020 NTVP - All Rights Reserved