ToPrepareOrNot (TOPRON) is een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij volwassenen, ten gevolge van herhaald seksueel misbruik en/of mishandeling voor het achttiende levensjaar. De belangrijkste studievraag is: heeft stabiliserende behandeling voorafgaand aan een traumagerichte behandeling meerwaarde vergeleken met alleen een directe traumagerichte behandeling. En zo ja, voor wie geldt dat…

Titel onderzoek STIM (Stimulatie Therapie in Militairen en veteranen). Omschrijving Het expertisecentrum van de militaire GGZ onderzoekt mogelijke positieve effecten van hersenstimulatie bij militairen en veteranen met angst-, trauma-, of agressieklachten. In het STIM onderzoek testen we een manier om zelfcontrole te verbeteren. Met zelfcontrole bedoelen we het kunnen onderdrukken van impulsieve of automatische reacties. Deelnemers…

De onderzoeksgroep brengt de specifieke moeilijkheden en veerkracht evenals de aangrijpingspunten voor effectieve interventies in kaart.

In een nieuw behandelconcept worden PTSS-patiënten in een kortdurende intensief traject ( 2 x 4 dagen) behandeld voor hun PTSS met behulp van exposure of EMDR, in combinatie met intensieve sport. In dit onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van het behandelprogramma, en naar moderatoren en mediatoren. Ook worden combinaties van exposure en EMDR uitgevoerd…

Sommige mensen verwerken een verlies redelijk makkelijk, terwijl anderen vastlopen in hun rouwproces. In hoeverre verliesverwerking beïnvloed wordt door de omstandigheden rondom het verlies en door iemands karakter is vooralsnog onduidelijk. Heeft de manier waarop mensen denken over zichzelf invloed op het verloop van rouw en wat voor soort omgangsstijlen helpen bij verwerking? Dit promotie…

Al geruime tijd is er (inter)nationale discussie over de behandeling van patiënten met zogenaamde Complexe PTSS. Moeten deze patiënten ‘gefaseerd’ behandeld worden (traumagerichte behandeling voorafgegaan door een stabilisatiefase) of kan directe traumabehandeling net zo goed? Op deze vraag hopen we een antwoord te vinden met deze studie. Patiënten met (Complexe) PTSS, als gevolg van het…

In de IMPACT-studie onderzoeken we exposure-behandeling bij patiënten met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma. Eén van de centrale vragen in de behandeling van deze doelgroep is of traumagerichte therapie, zoals exposure, door een stabiliserende fase moet worden vooraf gegaan (gefaseerd behandelen) of dat alleen traumagericht behandelen effectief en veilig is. Tot op heden is…

Het huidige onderzoek bekijkt de effectiviteit van de nieuwe 3MDR interventie die als doel heeft vermijding tijdens behandeling te doorbreken en zo het behandeleffect te verhogen.

De OptiMUM-studie is een gerandomiseerd onderzoek naar EMDR therapie bij zwangeren met PTSS na een vorige bevalling, of bevalangst (Fear of Childbirth).

Momenteel loopt er in samenwerking met diverse universiteiten en GGZ instellingen in Nederland een onderzoek naar de behandeling van cliënten met een Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) met schematherapie (ST). Hiervoor is een nieuw behandelprotocol ontwikkeld. De duur van de behandeling is 3 jaar. In deze periode vullen cliënten geregeld vragenlijsten in voor het onderzoek. Zij ontvangen…

Page 4 of 5 1 2 3 4 5
© 2021 NTVP - All Rights Reserved