Titel onderzoek: Families in the frontline 1.0, An Evaluation Study of Multi-Family Therapy for Veteran Families Omschrijving: De negatieve invloed van PTSS en in het bijzonder werk-gerelateerde PTSS op familierelaties is algemeen bekend. Interventies die ontwikkeld zijn voor veteranen en hun families zijn echter nieuw en onvoldoende onderzocht. MFT is een uitgebreide groepsinterventie voor families met…

Gedurende vijf jaar worden brandweermensen gevolgd om erachter te komen welke factoren de veerkracht van deze groep beïnvloedt.

Omschrijving Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) komt vaak samen voor met persoonlijkheidsstoornissen. Het is nog niet duidelijk welke behandeling het beste werkt voor patiënten met deze comorbide problemen: PTSS behandeling of geïntegreerde PTSS-persoonlijkheidsbehandeling. Tot nu toe zijn er op groepsniveau psychologische, hormonale, epigenetische en neurobiologische factoren gevonden die samenhangen met behandeluitkomst. Het doel van dit onderzoek…

Omschrijving  PTSS behandelingen – zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Imagery Rescripting (ImRs) – worden steeds vaker ingezet bij patiënten met PTSS en een comorbide persoonlijkheidsstoornis (PS). Dit is echter niet voor iedereen voldoende effectief. Dialectische gedragstherapie (DGT) en schematherapie (ST) zijn evidence-based behandelingen voor borderline PS en cluster C PS. Geïntegreerde PTSS-PS…

Het conflict in Syrië, dat inmiddels vijf jaar duurt, heeft gezorgd voor enorme toename in het aantal vluchtelingen in Europa, en de landen rondom Syrië zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Syrische vluchtelingen zijn vaak blootgesteld aan traumatische ervaringen, zoals marteling, dood van naaste personen, en verwoesting van het huis en hebben alles moeten achterlaten voor…

In 2 studies wordt de samenhang onderzocht tussen trauma en PTSS en executief functioneren bij kinderen en jongeren (12-18 jaar).

In het huidige onderzoek wordt de effectiviteit van 20 sessies NET therapie onderzocht bij 9 patiënten met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma.

Het huidige onderzoek is een RCT gericht op het vergelijken van de 3MDR behandeling met de meer conventionele evidence-based behandelingen: traumagerichte CGT, EMDR, BEPP en NET, waarbij we kijken naar klinische- en kosteneffectiviteit.

Onder wetenschappers en clinici is discussie ontstaan over de behandeling van adolescenten met posttraumatische stressklachten t.g.v. meervoudige interpersoonlijke traumatisering. Enerzijds zijn er vakgenoten die pleiten voor een gefaseerde traumabehandeling, waarbij een fase van stabilisatie voorafgaat aan traumaverwerking. Anderzijds zijn er vakgenoten die pleiten voor directe traumagerichte behandeling. Bij Karakter wordt getracht een wetenschappelijke bijdrage te…

ToPrepareOrNot (TOPRON) is een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij volwassenen, ten gevolge van herhaald seksueel misbruik en/of mishandeling voor het achttiende levensjaar. De belangrijkste studievraag is: heeft stabiliserende behandeling voorafgaand aan een traumagerichte behandeling meerwaarde vergeleken met alleen een directe traumagerichte behandeling. En zo ja, voor wie geldt dat…

Page 3 of 5 1 2 3 4 5
© 2020 NTVP - All Rights Reserved