Titel onderzoek: High intensive trauma therapy, an evaluation of long-term improvement in functioning. Omschrijving: Evaluatie van een innovatieve behandeling (Specialistische Intensieve Trauma Therapie (SITT)) waar binnen de hoog specialistische zorg hoog intensieve traumatherapie gecombineerd wordt met een traject gericht op verbeteren van het functioneren van de cliënt binnen zijn/haar context. SITT heeft primair als doel PTSS-klachten te…

SUPPORT Coach studie:  Haalbaarheid, acceptatie en mogelijke verbetering van traumagerichte therapie voor patiënten met PTSS met behulp van een smartphone applicatie.

Titel onderzoek: FAMILIES IN THE FRONTLINE 2.0  Omschrijving:Evaluatie van After Deployment Adaptive Parenting Tools (ADAPT) voor veteranen en hun familie. ADAPT is een programma voor ouders met als doel opvoedvaardigheden en emotieregulatie te verbeteren, waarbij ook het functioneren van de familie en het aanpassingsvermogen van het kind bevorderd  wordt. Het groepsprogramma bestaat uit 14 wekelijkse…

Titel onderzoek: Families in the frontline 1.0, An Evaluation Study of Multi-Family Therapy for Veteran Families Omschrijving: De negatieve invloed van PTSS en in het bijzonder werk-gerelateerde PTSS op familierelaties is algemeen bekend. Interventies die ontwikkeld zijn voor veteranen en hun families zijn echter nieuw en onvoldoende onderzocht. MFT is een uitgebreide groepsinterventie voor families met…

Gedurende vijf jaar worden brandweermensen gevolgd om erachter te komen welke factoren de veerkracht van deze groep beïnvloedt.

Omschrijving Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) komt vaak samen voor met persoonlijkheidsstoornissen. Het is nog niet duidelijk welke behandeling het beste werkt voor patiënten met deze comorbide problemen: PTSS behandeling of geïntegreerde PTSS-persoonlijkheidsbehandeling. Tot nu toe zijn er op groepsniveau psychologische, hormonale, epigenetische en neurobiologische factoren gevonden die samenhangen met behandeluitkomst. Het doel van dit onderzoek…

Omschrijving  PTSS behandelingen – zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Imagery Rescripting (ImRs) – worden steeds vaker ingezet bij patiënten met PTSS en een comorbide persoonlijkheidsstoornis (PS). Dit is echter niet voor iedereen voldoende effectief. Dialectische gedragstherapie (DGT) en schematherapie (ST) zijn evidence-based behandelingen voor borderline PS en cluster C PS. Geïntegreerde PTSS-PS…

Het conflict in Syrië, dat inmiddels vijf jaar duurt, heeft gezorgd voor enorme toename in het aantal vluchtelingen in Europa, en de landen rondom Syrië zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Syrische vluchtelingen zijn vaak blootgesteld aan traumatische ervaringen, zoals marteling, dood van naaste personen, en verwoesting van het huis en hebben alles moeten achterlaten voor…

In 2 studies wordt de samenhang onderzocht tussen trauma en PTSS en executief functioneren bij kinderen en jongeren (12-18 jaar).

In het huidige onderzoek wordt de effectiviteit van 20 sessies NET therapie onderzocht bij 9 patiënten met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma.

Page 3 of 5 1 2 3 4 5
© 2021 NTVP - All Rights Reserved