Binnen deze studie wordt onderzocht of het van toegevoegde waarde is om een reguliere traumagerichte behandeling, bestaande uit zowel individuele als systeemcomponenten, te intensiveren en of het effectiever is om ouderbegeleiding en gezinstherapie toe te voegen aan een individuele intensieve traumabehandeling.

Het doel van dit onderzoek is om de behandeling van patiënten met DIS te verbeteren door toepassing van een aangepaste vorm van schematherapie, een behandeling die zeer effectief is bij verwante stoornissen.

Hevige stress in de kindertijd leidt tot moleculaire veranderingen in het DNA. Bij de meeste mensen past het DNA zich aan traumatische gebeurtenissen aan. Het gaat hier om een gezonde aanpassing in het DNA. We ontdekten dat bij mensen met een depressie na een jeugdtrauma, deze aanpassingen niet plaatsvonden.

Met behulp van deze studie willen de onderzoekers de prognose en kwaliteit van leven voor mensen met dementie en PTSS verbeteren

Het doel van dit onderzoek is om de psychosociale gevolgen die verkeersslachtoffers ervaren in kaart te brengen. Ook risico- en beschermende factoren worden onderzocht. Vervolgens wordt aan slachtoffers met een hoog klachtenniveau hulp op maat aangeboden, bestaande uit online cognitieve therapie in combinatie met EMDR.

Het doel van dit onderzoek is om de emotionele gevolgen van een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval in kaart te brengen.

TrafVic Kids beoogt jeugdigen die een dierbare verliezen na een verkeersongeluk beter te kunnen helpen door het mogelijk te maken om verstoorde rouw eerder te identificeren, het in kaart brengen van belangrijke invloeden binnen het gezin op verstoorde rouw en het ontwikkelen van een interventie voor verstoorde rouw.

Het doel van het huidige onderzoek is het evalueren van de effectiviteit van een online cognitieve gedragstherapie (CGT) in het verminderen van de ernst van persisterende complexe rouwstoornis (PCRS), posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressieklachten bij mensen die (een) dierbare(n) hebben verloren tijdens de coronacrisis.

Door middel van de vragenlijsten op deze website doen wij onderzoek naar hoe vaak verschillende typen jeugdtrauma en depressieve klachten voorkomen bij patiënten met een depressie.

The aim of the present study is to test the effectiveness of the Sleeping Dogs method for chronically traumatized children. In a quantitative multicenter pre-post-treatment study, we will examine the effects of the Sleeping Dogs intervention. We expect that, through the intervention, chronically traumatized children will be able and motivated to talk about their traumatic memories and engage in and complete EMDR or TF-CBT. 

Page 1 of 51 2 3 5
© 2023 NTVP - All Rights Reserved