Met 700 bezoekers kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagd ESTSS congres in Rotterdam. Hier kunt u de foto’s en een sfeerimpressie vinden!

Door Kimberly Stam en Joanne Mouthaan Geplaatst in het NtVP Katern van Impact Magazine Q1 2019 Ook dit jaar vormde de ALV de kick-off van de NtVP Lezingencyclus met als thema “Vroege opvang na ingrijpende gebeurtenissen”. En niet toevallig: met de recente start van het accreditatie-en certificeringstraject voor vroege opvang door nuldelijnswerkers staat dit onderwerp…

In Impact Magazine kwartaal 4 hebben Joanne Mouthaan en Marieke Langemeyer verslag gedaan van het 34ste annual ISTSS congres in november 2018 in Washington D.C. Het thema was Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations.

In het brede congresthema was er een duidelijke rode draad zichtbaar: met welke comorbiditeit je ook te maken krijgt, behandeling gericht op traumaklachten werpt zijn vruchten af.

Door Lonneke I.M. Lenferink, PhD student aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op 31 januari vonden twee lezingen plaats in de NtVP Lezingencyclus. De eerste lezing ‘Dissociatieve Identiteits Stoornis: Een stoornis met meerdere gezichten’ werd gehouden door Dr. Miriam Lommen (Rijksuniversiteit Groningen) die deze lezing overnam van Dr. Rafaële…

In de diverse symposia kwamen juist de initiatieven, waarvan vele uit Nederland, aan bod voor preventie, vroege signalering en interventie en behandeling.

Het thema dit jaar gaf ruimte aan zowel psychotrauma in alle leeftijdsfasen, als aan het intergenerationele karakter van traumatisering.

Trauma vanuit klinisch en volksgezondheids-perspectief: kunnen we samenwerken? Over dit onderwerp gaf epidemiologe Kathryn Marley Magruder Medical University …

Tijdens een Webinar hebben we dr. Ineke Wessel geïnterviewd over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd.

Zin en onzin, nut en nutteloosheid als rode draad. Het doel van het NtVP-congres op 26 mei 2016 was onmiskenbaar het uitlokken van een prikkelend debat over …

Page 2 of 3 1 2 3
© 2020 NTVP - All Rights Reserved