Door Leanne van Est Geplaatst in het NtVP Katern van Impact Magazine Q1 2020 Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 29 januari 2020 waren er twee lezingen omtrent het onderwerp traumatische rouw. De eerste presentatie werd gegeven door prof. dr. Geert Smid (hoogleraar en psychiater bij Universiteit voor Humanistiek, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en…

Hoe ver zijn we sindsdien gekomen in onderzoek, behandeling en beleid als het gaat om herstel na psychotrauma? Om die vraag draaide het 35e jaarcongres van de ISTSS. Dit verslag is geschreven door Door Yoki Linn Mertens.

Jaarlijks wordt er door het LIBC een openbare publieksdag georganiseerd. Dit jaar was het thema: Geheugensporen: ‘het ik tussen verleden, heden en toekomst’. Lees hier een terugblik geschreven door Chris Hoeboer.

Op woensdag 9 oktober kwam een grote groep professionals uit de zorgketen voor veteranen naar Doorn voor de LZV Contactdag 2019. Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. Tijdens de jaarlijkse contactdag staat…

Op woensdag 25 september jl. vonden er 2 lezingen plaats in het kader van de NtVP-lezingencyclus. Tijdens de eerste lezing vertelde Anneke Sips over de toegevoegde waarde van yoga bij behandeling van trauma. Marie-José van Hoof ging tijdens haar presentatie o.a. in op de vragen “Wat is de unieke relatie van gehechtheid en die van…

Met 700 bezoekers kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagd ESTSS congres in Rotterdam. Hier kunt u de foto’s en een sfeerimpressie vinden!

Door Kimberly Stam en Joanne Mouthaan Geplaatst in het NtVP Katern van Impact Magazine Q1 2019 Ook dit jaar vormde de ALV de kick-off van de NtVP Lezingencyclus met als thema “Vroege opvang na ingrijpende gebeurtenissen”. En niet toevallig: met de recente start van het accreditatie-en certificeringstraject voor vroege opvang door nuldelijnswerkers staat dit onderwerp…

In Impact Magazine kwartaal 4 hebben Joanne Mouthaan en Marieke Langemeyer verslag gedaan van het 34ste annual ISTSS congres in november 2018 in Washington D.C. Het thema was Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations.

In het brede congresthema was er een duidelijke rode draad zichtbaar: met welke comorbiditeit je ook te maken krijgt, behandeling gericht op traumaklachten werpt zijn vruchten af.

Door Lonneke I.M. Lenferink, PhD student aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op 31 januari vonden twee lezingen plaats in de NtVP Lezingencyclus. De eerste lezing ‘Dissociatieve Identiteits Stoornis: Een stoornis met meerdere gezichten’ werd gehouden door Dr. Miriam Lommen (Rijksuniversiteit Groningen) die deze lezing overnam van Dr. Rafaële…

Page 1 of 21 2
© 2020 NTVP - All Rights Reserved