Deze studie onderzocht de mogelijke invloed van traumageschiedenis en sociale factoren op complexe posttraumatische stress-stoornis (CPTSD) bij adolescenten. Uit de resultaten bleek dat sociale factoren, zoals gezinsproblemen, schoolproblemen, en gebrek aan sociale steun belangrijke voorspellers van complexe posttraumatische stress in de adolescentie na traumatische gebeurtenissen zijn.

Deze pilot studie onderzocht de effectiviteit van narratieve reconstructie (NR) therapie in het verminderen van symptomen bij nabestaanden gediagnosticeerd met langdurige rouwstoornis (Prolonged grief disorder, PGD).
NR bestaat uit exposure door schriftelijke reconstructie van het verlies en uitwerking van de betekenis ervan. Uit de resultaten bleek dat NR symptomen van PGD en depressie verminderen en de verliesintegratie verder verbeteren kon. Deze resultaten leveren voorlopig bewijs voor de werkzaamheid van NR bij de behandeling van PGD.

In deze studie werden de psychometrische eigenschappen van de International Trauma Questionnaire (ITQ) onderzocht in de context van behandeling om vast te stellen of deze vragenlijst betrouwbare en klinisch significante verandering gedurende een psychosociale interventie kan meten. Uit het onderzoek bleek dat de ITQ inderdaad betrouwbare en klinische significante veranderingen in PTSS- en complexe PTSS symptomen na behandeling kan vaststellen.

Het verlies van een dierbare als gevolg van zelfdoding kan een traumatische gebeurtenis zijn die gepaard gaat met langdurige rouwklachten en psychisch leed. In deze studie werd de werkzaamheid onderzocht van een online cognitieve gedragstherapie voor rouwverwerking, specifiek voor mensen die iemand hebben verloren door zelfdoding. De online therapie bleek effectief om symptomen van Prolonged Grief Disorder, andere veelvoorkomende rouwreacties en depressieve symptomen te verminderen.

Dit artikel beschrijft praktische richtlijnen voor het gebruik van online Narrative Exposure Therapy (e-NET). Deze praktische richtlijnen laten zowel de voordelen als de uitdagingen zien waarmee therapeuten worden geconfronteerd bij het uitvoeren van e-NET. Ze zijn bedoeld om therapeuten die met getraumatiseerde cliënten werken in staat te stellen e-NET zelfverzekerd en veilig uit te voeren.

Deze studie onderzocht de effectiviteit van een intensieve traumabehandeling van 3 weken voor 538 veteranen met PTSS en met of zonder risicovol alcoholgebruik, voor het verminderen van PTSS- en depressiesymptomen. De behandeling was gebaseerd op Cognitive Processing Therapy. Veteranen die gevaarlijk alcoholverbruik onderschreven, maar ook de veteranen die dit niet deden, rapporteerden verminderingen van PTSS- en depressiesymptomen.

In deze studie werden symptoomnetwerken onderzocht om de symptomatologie van vluchtelingenjongeren beter te begrijpen. Intrusies bleken een centrale rol te spelen. Ondanks verschillen bleken de percepties van clinici redelijk overeen te komen met de empirische gegevens.

Deze systematische review en meta-analyse had tot doel een actueel overzicht van de effectiviteit van door dieren ondersteunde interventies bij de behandeling van kinderen en volwassenen met PTSS-symptomen te geven. De resultaten zijn veelbelovend, maar meer hoogwaardig onderzoek is nodig.

De resultaten van deze studie suggereren dat een intensief traumagericht behandelprogramma dat langdurige exposure, EMDR-therapie en fysieke activiteit combineert, een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor adolescenten die lijden aan ernstige PTSS en multipele comorbide psychiatrische stoornissen.

De pandemie van het coronavirus kan bestaande psychische problemen verergeren en heeft de implementatie van klinische videoconferenties (VCT) versneld. Uit dit cross-sectionele onderzoek bleek dat de meerderheid van de patiënten in behandeling voor psychotrauma zich slechter voelde tijdens de coronacrisis, maar dat VCT enige verlichting kon bieden.

Page 7 of 32 1 5 6 7 8 9 32
© 2023 NTVP - All Rights Reserved