In een van de gepubliceerde studies werden de effecten van de COVID-19-pandemie op de geestelijke gezondheid van vluchtelingen voor en na de pandemie onderzocht. In een andere studie werd de associatie tussen fatalisme en PTSS en CPTSS volgens de ICD-11-definitie onderzocht in steekproeven uit drie Afrikaanse landen. In de derde studie hebben onderzoekers geprobeerd verbanden te evalueren tussen ervaringen op de werkplek tijdens COVID-19, moreel leed en het welzijn van Canadese gezondheidswerkers.

Afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie keek naar de samenhang tussen negatieve affectieve interferentie en traumagerelateerde symptomen bij patiënten met een dissociatieve stoornis. Een tweede studie onderzocht het cognitief functioneren bij politieagenten met en zonder PTSS. Tevens is er een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om de aanwezigheid en de ernst van ‘early adversity’ te meten, de Youth and Childhood Adversity Scale.

In de afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één artikel werd er gekeken naar sekseverschillen in PTSS in Zuid-Afrika, een andere studie beschreef factoren die bijdragen aan de algemene mentale gezondheid van Palestijnse burgers en in een derde studie werd gekeken naar het verband tussen strategieën die gevangenisbewaarders gebruiken om de emoties van gedetineerden te reguleren en de PTSS-symptomen en het gedrag van de gedetineerden.

Afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één artikel werd er gekeken naar de associatie tussen mishandeling in de kindertijd en de huidige waargenomen sociale steun bij patiënten met een depressieve stoornis of een borderline persoonlijkheidsstoornis. In een andere studie werden intrinsieke hersennetwerkveranderingen bij volwassenen met jeugdtrauma’s onderzocht.

De eerste resultaten van de ESTSS COVID-19 pan-Europese ADJUST-studie, waar ook de CONNECT studie deel van uitmaakt, zijn bekend. Deze studie onderzocht symptomen van een aanpassingsstoornis bij 15.563 volwassenen tijdens de COVID-19 pandemie. De prevalentie van een vermoedelijke aanpassingsstoornis was 18,2%. Tevens werden er stressoren, risico- en beschermende factoren geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan het identificeren van individuen met een hoger risico op het ontwikkelen van een aanpassingsstoornis.

In deze studie werd de effectiviteit van twee vroege EMDR sessies (2-4 weken na de gebeurtenis) bij slachtoffers van verkrachting vergeleken met  ‘watchful waiting’. De EMDR sessies bleken niet effectiever dan ‘watchful waiting’ voor het reduceren van PTSS-klachten en andere psychische klachten. 

Het doel van deze studie was om de effectiviteit van een aangepaste versie van EMDR, EMDR 2.0, te vergelijken met standaard EMDR. Uit de resultaten blijkt dat er bij EMDR 2.0 minder desensitisatie-sets nodig zijn dan bij EMDR om hetzelfde effect te bereiken, wat duidt op een grotere effectiviteit.

In deze studie werd de mediërende rol van sociaal functioneren en veerkracht onderzocht in de relatie tussen psychologisch geweld dat in het verleden in een groepscontext is ervaren en huidige psychosociale lijdensdruk en psychopathologische symptomen. De resultaten werpen licht op de onderliggende mechanismen die betrokken zijn bij de relatie tussen psychologisch groepsmisbruik en leed na dit soort traumatische ervaringen. Bevindingen benadrukken de beschermende rol van sociale aanpassing, die kan helpen de veerkracht te bevorderen en te vergroten en psychosociale problemen en psychopathologische symptomen te verminderen bij overlevenden van psychologisch groepsgeweld.

Deze meta-analyse had tot doel de neurale veranderingen na succesvolle psychotherapie voor PTSS te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat er weinig bewijs is voor een activatieverhoging in de
mediale prefrontale cortex of de rostrale anterieure cingulate cortex na succesvolle PTSS behandeling. De meeste studies vonden geen significante activatie veranderingen in de amygdala, insula, of hippocampus. Er is ook geen consistent bewijs voor volumeveranderingen in enig hersengebied na een behandeling

De lichaamsgerichte therapeutische benadering Somatic Experiencing®(SE) behandelt posttraumatische symptomen door het veranderen van de interoceptieve en proprioceptieve sensaties die geassocieerd worden met de traumatische ervaring. Dit is het eerste literatuuronderzoek naar de effectiviteit en de belangrijkste factoren van SE. De resultaten bieden voorlopig bewijs dat SE een effectieve behandeling is vaoor PTSS-gerelateerde symptomen en mogelijk ook toepasbaar is bij de behandeling van andere stoornissen.

Page 5 of 31 1 3 4 5 6 7 31
© 2023 NTVP - All Rights Reserved