In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In één studie werd de prevalentie van posttraumatische stressstoornis bij 2153 medewerkers in de Franse gezondheidszorg gemeten en werden risicofactoren en beschermende factoren tijdens de epidemie in kaart gebracht. Een cross-sectionele studie bij 141 slachtoffers van trauma onderzocht de relatie tussen kwetsbare hechtingsstijl, afwijzingsgevoeligheid en PTSS. Een andere studie onderzocht de redenen voor zelfverwonding bij een klinische steekproef van 156 patiënten met dissociatieve stoornissen. In één studie werd de prevalentie van depressieve-, angst- en PTSS-symptomen en het verband met de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, het gezondheidszorggebruik en de terugkeer naar het werk bij volwassen letselpatiënten bepaald. Een review onderzocht de rol van organisatorische factoren in het verbeteren of voorkomen van secundaire traumatische stress, vicair trauma en compassiemoeheid.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een cross-sectionele studie werd gekeken naar de prevalentie van PTSS, depressie en de daarmee samenhangende factoren bij 232 kinderen en adolescenten met een voorgeschiedenis van mishandeling in Zuidwest-Oeganda. In een prospectieve longitudinale studie bij 2593 Amerikaanse mariniers werd onderzocht of anhedonie een pre-trauma risicofactor voor PTSS symptomen zou kunnen zijn. Een derde studie onderzocht de latente structuur van PTSS op basis van een klinisch interview (CAPS-5).

Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie verzamelde informatie over complexe PTSS bij 162 vrouwelijke slachtoffers van intiem partnergeweld. Een andere studie keek naar veranderingen in de expressie van microRNAs in het bloed van patiënten met behandelingsresistente depressie veroorzaakt door blootstelling aan stressvolle levensgebeurtenissen. 

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één van de studies werden verschillen tussen drie groepen onderscheiden in een steekproef van moeders en dochters die de genocide van 1994 van Tutsi’s in Rwanda overleefden. Een andere studie was gericht op het onderzoeken van homogene subgroepen van ICD-11 CPTSS en hun verband met demografische variabelen, traumatische ervaringen en empirisch afgeleide factoren van moeilijkheden in het leven na de migratie bij vluchtelingen. Lonneke Lenferink, Marleen van de Munckhof, Jos de Keijser en Paul Boelen onderzochten de factorstructuur van een langdurige rouwstoornis (prolonged grief disorder) volgens DSM-5-TR criteria en DSM-5 PTSS bij mensen die werden geconfronteerd met een traumatisch verlies. Tot slot werd in een andere studie de klinische bruikbaarheid van de CPTSS (complexe PTSS)-diagnose beschreven.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een kwalitatieve studie werden eerstelijnsmedewerkers geïnterviewd die hulp boden bij een groot terroristisch incident in het Verenigd Koninkrijk in 2017. In een systematische review en meta-analyse werd de relatie tussen HIV/AIDS-stigma en welzijn van mensen met HIV onderzocht. Een RCT met 59 Syrische kinderen tussen de 10 en 14 jaar onderzocht de haalbaarheid van een korte, schaalbare psychologische interventie

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht of waargenomen sociale steun het verband tussen zorgen over een pandemie en psychische lijdensdruk zou kunnen bufferen in een aan geweld blootgestelde steekproef. Een andere studie rapporteert een gedetailleerde analyse van kwalitatieve interviewgegevens van eerstelijnspersoneel dat reageerde op een grootschalig terroristisch incident in het VK in 2017.  In een meta-analyse werd de relatie onderzocht tussen hiv/aids-stigma en het welzijn van mensen met hiv. Ook werd het studieprotocol gepubliceerd van een studie naar een interventie voor het verminderen van psychopathologie bij mensen die tijdens de COVID-19 pandemie dierbaren hebben verloren.

Deze studie zal de effectiviteit van online behandeling voor het verminderen van psychopathologie bij mensen die tijdens de COVID-19 pandemie dierbaren hebben verloren onderzoeken.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht de corticale representatie van cardiale interoceptieve signalen bij patiënten met PTSS en de samenhang met mishandeling in de kindertijd, trait dissociatie, en emotiedysregulatie. Een tweede studie evalueerde de effecten van een eenjarig hondentrainingsprogramma op PTSS-symptomatologie bij jongeren met PTSS. Een andere studie onderzocht de associaties tussen peritraumatische dissociatie, autonome activatie, gezichtsbewegingen, staren, en intrusievorming.

Page 4 of 31 1 2 3 4 5 6 31
© 2023 NTVP - All Rights Reserved