In deze studie werden symptoomnetwerken onderzocht om de symptomatologie van vluchtelingenjongeren beter te begrijpen. Intrusies bleken een centrale rol te spelen. Ondanks verschillen bleken de percepties van clinici redelijk overeen te komen met de empirische gegevens.

Deze systematische review en meta-analyse had tot doel een actueel overzicht van de effectiviteit van door dieren ondersteunde interventies bij de behandeling van kinderen en volwassenen met PTSS-symptomen te geven. De resultaten zijn veelbelovend, maar meer hoogwaardig onderzoek is nodig.

De resultaten van deze studie suggereren dat een intensief traumagericht behandelprogramma dat langdurige exposure, EMDR-therapie en fysieke activiteit combineert, een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor adolescenten die lijden aan ernstige PTSS en multipele comorbide psychiatrische stoornissen.

De pandemie van het coronavirus kan bestaande psychische problemen verergeren en heeft de implementatie van klinische videoconferenties (VCT) versneld. Uit dit cross-sectionele onderzoek bleek dat de meerderheid van de patiënten in behandeling voor psychotrauma zich slechter voelde tijdens de coronacrisis, maar dat VCT enige verlichting kon bieden.

Deze meta-analyse suggereert dat, hoewel patiënten met comorbide persoonlijkheidsstoornissen bij aanvang geen ernstigere PTSS-symptomen hebben, en evenmin een hoger risico lopen op uitval van PTSS-behandeling, ze mogelijk minder baat hebben bij PTSS-behandeling in vergelijking met patiënten zonder comorbide persoonlijkheidsstoornissen.

In deze studie werd de neurale reactiviteit op sociaal-evaluatieve stress bij jongeren met PTSS-symptomen onderzocht. Jongeren met PTSS-symptomen vertoonden tijdens sociaal-evaluatieve stress een afwijkende functionele hersenconnectiviteit van de hippocampus en de mediale prefrontale cortex. Amygdala connectiviteit was niet afwijkend. Functionele connectiviteit lijkt grotendeels vergelijkbaar met die van volwassenen met PTSS.

Om beter te begrijpen waarom traumagerichte psychotherapie effectief is, kunnen biomarkers worden toegevoegd aan interventiestudies. De auteurs van dit artikel hebben getest of de hormonen oxytocine en vasopressine informatieve biomarkers zijn. Uit de resultaten bleek dat dit niet het geval is, omdat ze te snel veranderen binnen individuen.

Het doel van deze systematische review met meta-analyse was om een up-to-date samenvatting te geven van de stand van het bewijs met betrekking tot de effectiviteit van door dieren ondersteunde interventies bij de behandeling van mensen met PTSS-symptomen. De resultaten zijn veelbelovend, maar kwalitatief hoogstaand onderzoek ontbreekt tot nu toe.

In deze studie werd onderzocht hoe verschillende gemeenschappen hulpbronnen inzetten om zich aan te passen aan de gevolgen van een overstroming. Het verlies van psychosociale hulpbronnen na rampen kan worden beperkt door gebruik te maken van individuele, interpersoonlijke en gemeenschappelijke hulpbronnen. Dit is gerelateerd aan een betere geestelijke gezondheid en welzijn. Interventies na rampen moeten gericht zijn op het versterken van sociale steun en verbondenheid met de gemeenschap.

In deze studie werd de effectiviteit van een verkorte online exposurebehandeling onderzocht. De behandeling werd door de participanten ervaren als een veeleisende maar effectieve vroege interventie na trauma. Het meest spanningsvolle onderdeel, waarin de herinnering van de traumatische gebeurtenis moest worden herbeleefd, werd als het meest effectieve onderdeel ervaren.

Page 4 of 28 1 2 3 4 5 6 28
© 2022 NTVP - All Rights Reserved